Kauppakorkeakoulu

Tutkimustuotos

Suodatin
Book
2020

Miten sijoitan rahastoihin

Anttila, K., Puttonen, V. & Repo, E., toukokuuta 2020, 211 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookGeneral public

Orienteerumine investeeringute miiniväljal

Baker, H. K. & Puttonen, V., 2 huhtikuuta 2020, Äripäev. 216 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookGeneral public

Sopimusoikeus

Hemmo, M. & Hoppu, K., 2020, Helsinki.

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

The Savvy Investor's Guide to Avoiding Pitfalls, Frauds, and Scams

Baker, H. K., Nofsinger, J. R. & Puttonen, V., 2020, (Savvy Investor's Guide)

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

2019

Navigating the Investment Minefield: A Practical Guide to Avoiding Mistakes, Biases, and Traps

Baker, H. K. & Puttonen, V., 12 huhtikuuta 2019, 199 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

Towards wise management : wisdom and stupidity in strategic decision-making

Peltonen, T., 2019, PALGRAVE MACMILLAN. 212 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

Visual and Multimodal Research in Organization and Management Studies

Höllerer, M. A., van Leeuwen, T., Jancsary, D., Meyer, R. E., Hestbaek Andersen, T. & Vaara, E., 2019, Routledge.

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

Voittajan strategia: Lyhytjänteisyydestä kestävään menestykseen

Mitronen, L. & Raikaslehto, T., 2019, Helsinki. 267 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

2018

Culture, discourse, and the workplace

Angouri, J., 1 tammikuuta 2018, Taylor and Francis AS. 230 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

10 Sitaatiot (Scopus)

Management Research by Practitioners: DBA Handbook

Beerbaum, D. (toim.), Symmank, R. & Spethmann, P., 2018

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

Moderni Rahoitus

Knüpfer, S. & Puttonen, V., 1 marraskuuta 2018, 268 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

Osakeyhtiön voitonjaon verotus, 2. uudistettu painos

Viitala, T., 2018, 2 toim.

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

Perhe on paras? Perheomisteiset pörssiyhtiöt Suomessa

Ikäheimo, S. & Lumijärvi, O-P., 2018, Suomen Pörssisäätiö. 60 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

Open access

Uusi kilpailuoikeus: New Competition Law

Kuoppamäki, P., 27 syyskuuta 2018, 3 toim. Helsinki. 691 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

2017

Competition Law in Finland: Third edition

Kuoppamäki, P., Hiltunen, S., Kärkelä, S. & Nieminen, J., 30 elokuuta 2017, WOLTERS KLUWER. 200 Sivumäärä (IEL -International Encyclopaedia of Laws)

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

Customer Loyalty Programmes and Consumers

Kuoppamäki, P., Kari, M., Kiema, I. & Lehto, E., 1 lokakuuta 2017, Helsinki: Palkansaajien tutkimuslaitos.

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

Open access

Globalisaatio koetuksella: Miten pärjää Suomi?

Korkman, S., 15 lokakuuta 2017, Helsinki: Otava. 206 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookGeneral public

Investment Traps Exposed: Navigating Investor Mistakes and Behavioral Biases

Puttonen, V. & Baker, H. K., 27 maaliskuuta 2017, Howard House, UK. 438 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

Luovuuden idea: Luovuus työelämässä, yhteisöissä ja organisaatioissa

Malmelin, N. & Poutanen, P., 2017, Helsinki: GAUDEAMUS. 180 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

Preparing for the next financial crisis: Policies, tools and models

Jokivuolle, E. & Tunaru, R., 1 tammikuuta 2017, Cambridge University Press. 187 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

1 Sitaatiot (Scopus)

Suomi seuraaville sukupolville: Taloudellisten murrosten käsikirja

Berninger, K., Lovio, R., Temmes, A., Jalas, M., Kivimaa, P. & Heiskanen, E., 2017, 270 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

The Global Challenge: International Human Resource Management

Pucik, V., Evans, P. & Björkman, I., 2017, 3 toim. 512 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookScientific

2016

International business strategy: Perspectives on implementation in emerging markets

Raghunath, S. & Rose, E. L., 1 tammikuuta 2016, PALGRAVE MACMILLAN. 476 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

Kanta-asiakasjärjestelmät ja kuluttajat: Palkansaajien tutkimuslaitoksen raportteja 32.

Kari, M., Kiema, I., Kuoppamäki, P. & Lehto, E., 2016, Palkansaajien tutkimuslaitos. (Raportteja; nro 32)

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

Open access

Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet

Hoppu, E. & Hoppu, K., 2016, 16. UUD. PAIN toim. Talentum Media Oy. 533 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

2015

Innovating in a service-driven economy : insights, application, and practice

Cuthbertson, R., Inge Furseth, P. & Ezell, S. J., 2015, PALGRAVE MACMILLAN. 208 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

Kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta

Leppiniemi, J. & Kykkänen, T., 2015, 9. uud. p. toim. Helsinki. 275 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

Kopista ulos - tutkijat käytäntöteoreettisen tajun jäljillä

Räsänen, K., Ruuska, T., Katila, S., Ketola, T., Nahi, T., Jalas, M., Jalonen, M. & Lempiälä, T., 2015, Helsinki: AALTO-YLIOPISTO. (Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS; nro 5/2015)

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

Open access

Miten Suomi voidaan pelastaa - Talouspoliittinen manifesti

Kanniainen, V., Ala-Peijari, J., Koskenkylä, H., Malinen, T., Mellin, I. & Miettinen, S., 2015, Helsinki: Libera. 241 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookGeneral public

Sopimusoikeus

Hemmo, M. & Hoppu, K., 2015, Helsinki: WSOY.

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

Strategic innovation : the definitive guide to outlier strategies

Välikangas, L. & Gibbert, M., 2015, Old Tappan, New Jersey. 288 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

Tutkija, hyvä ja paha - esseitä akateemisesta työstä

Räsänen, K. (toim.), 2015, Helsinki: AALTO-YLIOPISTO. 214 Sivumäärä (Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS; nro 4/2015)

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

Väärää talouspolitiikkaa: Talouden kriisit ja opilliset kiistat

Korkman, B., 2015, Helsinki: Otava. 248 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookGeneral public

2014

Johdatus Suomen verojärjestelmään

Niskakangas, H., 2014, 3. uud. p. toim. Helsinki. 187 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

Kauppatieteiden komea kaari : kansleri Jaakko Hongon elämäntyö

Lehtonen, E-L., 2014, Helsinki: Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö; Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. 266 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookGeneral public

Language in international business : The multilingual reality of global business expansion

Piekkari, R., Welch, D. E. & Welch, L. S., 2014, Cheltenham: Edward Elgar. 272 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

71 Sitaatiot (Scopus)

Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen

Sarvimäki, M., Ansala, L., Eerola, E., Hämäläinen, K., Hämäläinen, U., Pesola, H. & Riihelä, M., 2 kesäkuuta 2014, VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS. 51 Sivumäärä (VATT Julkaisut; nro 67)

Tutkimustuotos: KirjaBookGeneral public

Open access

Moderni rahoitus

Knüpfer, S. & Puttonen, V., 2014, 7. uud. p. toim. Helsinki. 266 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

My little book of strategy

Earner, J. E., 2014, Helsinki. 168 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

Pelisilmää, sävelkorvaa : tarinoita suomalaisesta peli- ja musiikkiviennistä

Karjalainen, T-M., Lehtonen, M. J. & Niipola, J., 2014, Helsinki. 246 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

Situational method engineering

Henderson-Sellers, B., Ralyté, J., Ågerfalk, P. J. & Rossi, M., 2014, Berlin Heidelberg. 310 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

63 Sitaatiot (Scopus)

Taloustieteen oppikirja

Pohjola, M., 2014, 11. uud. p. toim. Helsinki: SANOMA PRO. 324 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

The playing Finn : stories on successful game development and music export

Karjalainen, T-M., Lehtonen, M. J. & Niipola, J., 2014, Helsinki. 260 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

Yrityksen taloushallinto tänään

Ikäheimo, S., Laitinen, E. K., Laitinen, T. & Puttonen, V., 2014, Sundom: Vaasan Yritysinformaatio. 151 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

Yritysoikeus

Villa, S., Airaksinen, M., Bärlund, J., Jauhiainen, J., Kaisanlahti, T., Knuts, M., Kuoppamäki, P., Kymäläinen, S., Mähönen, J., Pihlajarinne, T., Raitio, J., Rissanen, K., Viitanen, K. & Wilhelmsson, T., 2014, 3. uud. painos toim. Helsinki. 1511 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

2013

Competition law in Finland

Hiltunen, S., Kuoppamäki, P. & Laine, A., 2013, Alphen aan den Rijn. 194 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

Euro - valuutta vailla valtiota

Korkman, B., 2013, Helsinki: TALOUSTIETO OY. 185 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookGeneral public

Kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta

Leppiniemi, J. & Kykkänen, T., 2013, 8. uudistettu painos toim. Helsinki: SANOMA PRO. 309 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

Myyntipsykologia : näin meille myydään

Parvinen, P., 2013, Jyväskylä. 294 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

Narinkkatorilta Kiestingin mottiin - Juutalaissuvun selviytymistarina

Skurnik, S., 2013, Helsinki. 448 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookGeneral public