Taloustieteen laitos

Tutkimustuotos

Suodatin
Book
Book

100 sanaa taloudesta

Kerkelä, L. & Määttä, S., 1999, Helsinki: EDITA PUBLISHING OY. 115 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

Constitutional dynamics of the open source software development

Kaisla, J., 2001, Copenhagen: Handelshojskolen i Kobenhavn. 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

Euro - valuutta vailla valtiota

Korkman, B., 2013, Helsinki: TALOUSTIETO OY. 185 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookGeneral public

Extending the constitutional theory of the firm by introducing conventions

Kaisla, J., 2001, Copenhagen: Handelshojskolen i Kobenhavn. 21 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

Finland and Monetary Union - Economic Challenges

Antola, E., Haaparanta, P., Honkapohja, S., Julkunen, R., Koskela, E., Pekkarinen, J., Stenius, M. & Virén, M., 1997, Helsinki.

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

Globalisaatio koetuksella: Miten pärjää Suomi?

Korkman, S., 15 lokakuuta 2017, Helsinki: Otava. 206 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookGeneral public

Innovation and Research Policies

Diederen, P., Stoneman, P., Toivanen, O. & Wolters, A., 1999, Edward Elgar.

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

Johdatus kvantitatiiviseen analyysiin taloustieteissä

Kallio, M., Korhonen, P. & Salo, S., 2000, 2. uud. p. toim. Helsinki: Hakapaino Oy. 185 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

Johdatus kvantitatiiviseen analyysiin taloustieteissä

Kallio, M., Korhonen, P. & Salo, S., 1999, Helsinki. 192 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

Johdatus kvantitatiiviseen analyysiin taloustieteissä

Kallio, M., Korhonen, P. & Salo, S., 2003, 3. uud. p. toim. Hakapaino Oy. 185 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen

Sarvimäki, M., Ansala, L., Eerola, E., Hämäläinen, K., Hämäläinen, U., Pesola, H. & Riihelä, M., 2 kesäkuuta 2014, VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS. 51 Sivumäärä (VATT Julkaisut; nro 67)

Tutkimustuotos: KirjaBookGeneral public

Open access

Optimiohjausteoria ja variaatiolaskenta

Salo, S., 2001, 2.uudistettu painos toim. Helsinki: Helsingin kauppakorkeakoulu. 212 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

Rahaliitto ja Eurooppa, Sitran julkaisuja 234

Vartiainen, J., Haaparanta, P., Hulkko, K., Melgin, J. & Rantanen, E., 1999, Jyväskylä. 322 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

Rationality and rule following

Kaisla, J., 2001, Copenhagen: Handelshojskolen i Kobenhavn. 16 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

Social Corporatism

Pekkarinen, J., Pohjola, M. & Rowthorn, J., 1992

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

Suomalaiset maailmantaloudessa keskiajalta EU-Suomeen

Pihkala, E., 2001, Helsinki: SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA. 380 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

Talous ja utopia

Korkman, S., 2012, 2. p. toim. Jyväskylä. 278 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

Talousmatematiikan ja tilastotieteen alkeita

Korhonen, P., Lehtonen, T., Niemi, E., Salo, S. & Woivalin, P., 1994, Helsinki. 177 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

Taloustiede

Pohjola, M., Pekkarinen, J. & Sutela, P., 2007, 1.-3. painos toim. Helsinki: WSOY. 246 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

Taloustiede

Pohjola, M., Pekkarinen, J. & Sutela, P., 2006, Helsinki: WSOY Oppimateriaalit Oy. 246 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

Taloustieteen oppikirja

Pohjola, M., 2012, 7., uudistettu painos toim. Helsinki: SANOMA PRO. 305 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

Taloustieteen oppikirja

Pohjola, M., 2014, 11. uud. p. toim. Helsinki: SANOMA PRO. 324 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

Taloustieteen oppikirja

Pohjola, M., 2008, Helsinki: WSOY.

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

Tehoton pääoma.Uusi näkökulma taloutemme ongelmiin

Pohjola, M., 1996, 176 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

Väärää talouspolitiikkaa: Talouden kriisit ja opilliset kiistat

Korkman, B., 2015, Helsinki: Otava. 248 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookGeneral public