COIN

Yksikkö: Tutkimusryhmä

Organisaatioprofiili

Laskennallisen päättelyn huippuyksikkö COIN kehittää menetelmiä, joiden avulla data muutetaan hyödylliseksi informaatioksi. 

Pääpaino on suurissa tietovarannoissa, laskennallisesti vaativassa mallinnuksessa ja päättelyalgoritmeissa. Tavoite on päästä ratkaisemaan entistä monimutkaisempia ongelmia, jotka vaativat rakenteellisempia tietomalleja ja erittäin nopeaa päättelyä. COIN yhdistää usean alan päättelyyn liittyvää asiantuntemusta - laskennallisia haasteita päästään käsittelemään koneoppimisen, laskennallisen tilastotieteen, tilastollisen fysiiikan ja rajoitepohjaisten hakujen sekä optimoinnin avulla. 

COIN työskentelee kahden lippulaivasovelluksen parissa. Intelligent information access -hankkeessa haasteena on hyödyntää massiivisia toisiinsa kytköksissä olevia informaatiolähteitä niin arkielämän kuin tieteen piiristä ja valuta mitä tietoa käyttäjälle esitellään. Päättelyn täytyy tapahtua verkossa välittömästi oppimalla käyttäjän käyttäjän vastauksista ja reaktioista.

Laskennallisen biologian ja lääketieteen lippulaivahankkeessa COIN kehittää menetelmiä, joiden avulla voidaan maksimaalisesti hyödyntää mittaustietokantoja ja strukturoituja todennäköisyysmalleja bioinformatiikassa. 

Näiden kahden lippulaivahankkeen lisäksi COIN tutkii muutamaa testisovellusta yhteistyössä huipputason akateemisen ja teollisuudessa olevan sovelluskehittäjän kanssa. 

Ylätason organisaatiot

ID: 2835377