Tiedon ja innovaatioiden tutkimuskeskus (CKIR)

Yksikkö: Laitos

Organisaatioprofiili

Tiedon ja innovaatioiden tutkimuskeskus CKIR on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun akateeminen, kansainvälinen ja monitieteellinen tutkimuslaitos, jonka tutkimus on ilmiö- ja ongelmalähtöistä. Toimintansa aikana CKIR on kehittänyt ja pilotoinut uusia toiminta- ja yhteistyömalleja yritysten, kaupunkien, alueiden ja eurooppalaisten ja globaalien toimijoiden kanssa toteutettavaan tutkimukseen, joka tähtää innovaatioihin. CKIR käyttää ihmis- ja käyttäjäkeskeistä tutkimus- ja kehitysmetodia, jota sovelletaan avoimissa innovaatioympäristöissä keskellä ihmisten arkielämää.

Ylätason organisaatiot

ID: 36325