Biorefineries

Yksikkö: Tutkimusryhmä

Organisaatioprofiili

Prof. Herbert Sixtan johtama Biojalostamot-tutkimusryhmä keskittyy lignoselluloosapohjaisten raaka-aineiden fraktiointiin, ja kehittämään uusia menetelmiä erotettujen polymeerien ja muiden ainesosien jalostamiseen arvokkaiksi tuotteiksi.

Ylätason organisaatiot

ID: 10883098