Verkkokysely nuorten media-arjesta 2020

  • Auli Harju (Creator)
  • Seija Ridell (Tampereen yliopisto) (Creator)
  • Minna Vigren (Creator)

Tietoaineisto

Description

Aineistossa selvitetään 16-30 -vuotiaiden media-arkea nykypäivänä sekä heidän toiveitaan koskien tulevaisuuden mediaa. Kysely on osa Media-alan tutkimussäätiön rahoittamaa Tulevaisuuden media-arki nuorten kuvittelemana -hanketta, jonka toteuttivat yhteistyössä Tampereen yliopiston Comet-tutkimuskeskus sekä Aalto-yliopiston informaatioverkoston koulutusohjelma. Aluksi vastaajille esitettiin kysymyksiä koskien heidän käyttämiään mediateknisiä laitteita ja sosiaalisen median sovelluksia. Heiltä esimerkiksi tiedusteltiin, minkälaisia laitteita ja sovelluksia he säännöllisesti käyttävät sekä mihin tarkoitukseen. Seuraavaksi esitettiin kysymyksiä koskien vastaajien kokemuksia oman mediankäytön muuttamisesta sekä sen mahdollisesta rajoittamisesta. Edelleen vastaajia pyydettiin kuvailemaan, millä tapaa he ovat omaan mediankäyttöönsä tyytyväisiä tai tyytymättömiä. Kyselyn lopuksi pyrittiin vielä kartoittamaan vastaajien toiveita liittyen tulevaisuuden mediaan. Taustamuuttujina aineistossa ovat syntymävuosi, sukupuoli, maakunta, perhemuoto, koulutus ja pääasiallinen toiminta.
Koska saatavilla2022
JulkaisijaYhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Dataset Licences

  • Unspecified

Siteeraa tätä