Pre-examiner of Doctor dissertations (Tampere University of Technology)

Aktiviteetti: Väitöskirjan esitarkastajana tai vastaväittäjänä toimiminen

ID: 13664438