Kenshiro Tsutsuki

Aktiviteetti

Katsuyuki Haneda - Host

Kenshiro Tsutsuki, BEng. (Tokyo Denki University, Japan), 1 month(s)
1 tammikuuta 2011

Hosting a visitor

NimiKenshiro Tsutsuki
Vierailijan tutkintoBEng.
Vierailijan tutkinto
Tokyo Denki University

ID: 12195893