Yhteisöenergiaa kaupunkiin - Merihaan merilämpövoimalahanke

Eeva-Lotta Apajalahti, Kaisa Matschoss

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Abstract

Tämä tapaustutkimus kuvaa prosessia, jossa aktiivinen asukasyhdistys ja puheenjohtajien klubi Helsingin Merihaasta selvitti mahdollisuutta toteuttaa Merihaan asuinalueen lämmitys ainakin osittain uusiutuvilla energialähteillä rakentamalla sinne merilämpövoimalan. Tämä case-julkaisu kuvaa hankeideaa, jota on huolellisesti selvitetty ja suunniteltu, mutta joka ei ole edennyt toteutuksen tasolle. Raportissa tarkastellaan suunnitellun yhteisöenergiakokeilun toteuttamisen haasteita ja mahdollisia ratkaisukeinoja. Epäonnistumisia kokeiluissa olisi tärkeää jakaa myös muille, jotta kokeiluista voitaisiin oppia laajemmin yhteiskunnassa. Hanke ei ole sinällään epäonnistunut, vaan se on kohdannut haasteita ja sen toteuttamista on siirretty. Merilämpövoimalahankkeen kokemusten tarkastelu voi auttaa seuraavien kokeilujen toteuttamisessa.

Raportin tavoitteena on kertoa yksittäisen asuinalueen pyrkimyksestä tuottaa lämmitysenergiaaomaan käyttöönsä, sekä herättää laajempaa keskustelua eri toimijoiden roolista tällaisissa hankkeissa. Raporttia varten on haastateltu Merihaan energiayhteisön jäseniä, energiayhtiö Helen Oy:n edustajaa, Helsingin kaupungin Ympäristöpalvelujen asiantuntijoita sekä Taloyhtiöklubikonseptia kehittävää yrittäjää. Haastatteluiden lisäksi on tutkittu myös Merihakaa koskevia energiaoptimointiraportteja, sähköpostikirjeenvaihtoa asukkaiden ja kaupungin välillä sekä havaintoja Merihaan asukasillasta.

Merihaan merilämpövoimalahanke osoittaa, että erilaiset kaupungin projektit voivat avata uusia mahdollisuuksia yhteisöenergia-aloitteille. Tutkimus korostaa sitä, että yhteiskunnallinen murros ja energiakentän muuttuminen edellyttävät kaupungilta uusia toimintatapoja ja joustavaa varautumista uudenlaisiin kaupunkilaisten aloitteisiin. Uudet kaupunginosien yhteisöenergiahankkeet tarvitsevat vahvaa tukea kaupungin kaavoitukselta ja kaupunkisuunnittelulta. Vaikka uudet toimijat tarttuvat ennakkoluulottomasti kaupunki-infran uudistamiseen uusin ideoin, on myös tärkeää ottaa mukaan varhaisessa vaiheessa alueen aiemmat ja perinteiset toimijat kuten kaupungin eri osastot ja paikallinen energiayhtiö. Yhteisöenergiahankkeiden suunnittelussa on hyvä tiedostaa, että kaupungin varaukset maa-alueisiin ja kaavoitus voivat olla merkittävä este paikallisille energiaratkaisuille, jolloin aluerakentaminen kaupungin hallinnossa on hyvä ottaa mukaan suunnitteluun jo alusta alkaen.

Tämä case-julkaisu liittyy Suomen akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaan Smart Energy Transition (SET) hankkeeseen (314325). Osana SET-hanketta olemme tutkineet energiamurrokseen liittyviä kokeiluja ja kokeiluista oppimista. Olemme tutkineet, miten kokeilut ovat myötävaikuttaneet haluttujen murrosten toteutumiseen ja mitä osaamisia kokeiluissa on tarvittu, hyödynnetty ja jäänyt puuttumaan. Näitä tuloksia voidaan käyttää edelleen kiihdyttämään energiamurrosta ratkaisemalla kokeiluissa havaittuja pullonkauloja ja murroksen esteitä.
Original languageFinnish
PublisherAALTO-YLIOPISTO
Number of pages19
ISBN (Electronic)978-952-64-0241-3
Publication statusPublished - 2021
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

NameAalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER
PublisherAalto-yliopisto
No.2
Volume2021
ISSN (Electronic)1799-4969

Keywords

  • kokeilut
  • energiakokeilut
  • energiamurros
  • yhteisöenergia
  • uusiutuva energia

Cite this