What interests them in the pictures? -Differences in eyetracking between rhesus monkeys and humans

Ying-Zhou Hu, Hui-Hui Jiang, Ci-Rong Liu, Jian-Hong Wang, Cheng-Yang Yu, Synnöve Carlson, Shang-Chuan Yang, Veli-Matti Saarinen, Joshua D. Rizak, Xiao-Guang Tian, Hen Tan, Zhu-Yue Chen, Yuan-Ye Ma, Xin-Tian Hu

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

5 Citations (Scopus)
Original languageEnglish
Pages (from-to)553-564
JournalNeuroscience Bulletin
Volume29
Issue number5
Publication statusPublished - 2013
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this

Hu, Y-Z., Jiang, H-H., Liu, C-R., Wang, J-H., Yu, C-Y., Carlson, S., ... Hu, X-T. (2013). What interests them in the pictures? -Differences in eyetracking between rhesus monkeys and humans. Neuroscience Bulletin, 29(5), 553-564.