Vastuullinen vuorovaikutteisuus matkailukohteiden maankäytön suunnittelussa

Jonne Hytönen, Outi Kulusjärvi

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

49 Downloads (Pure)

Abstract

Matkailukohteiden maankäytön suunnittelu luo edellytykset ja reunaehdot matkailun kehittämiselle ja matkailuinvestoinneille. Erilaisten yhteiskunnallisten tavoitteiden yhteensovittamisen helpottamiseksi suunnittelun on oltava vuorovaikutteista. Matkailukohteen sidosryhmien osallistaminen kohteen kehittämiseen ei kuitenkaan ole mutkatonta. Matkailusuunnittelu on sidoksissa talouden kasvun ja aluekehittämisen päämääriin. Matkailukohde nähdään usein yksikkönä, jonka kasvua ja valittua kehittämisen suuntaa sidosryhmien tulisi tukea yksissä tuumin. Vaikka kasvun tavoittelun ohella suunnittelulla tulisi pyrkiä takaamaan myös kohteen kehittämisen kestävyys, ottaa kunta suunnittelussa useimmiten elinkeinon edistäjän roolin sääntelijän roolin sijaan. Suunnittelun vuorovaikutteisuus nähdään usein neuvottelun ja yhteisymmärryksen rakentamisen välineenä sekä suunnitteluteoreettisessa tutkimuksessa että matkailukohteiden kestävän kehittämisen tutkimuksessa. Matkailutoimijoiden konfliktiton rinnakkaiselo on nähty merkkinä kestävästä matkailusuunnittelusta. Maankäytön suunnittelun vuorovaikutteisuutta ei kuitenkaan tulisi nähdä kapeasti keinona etsiä hyväksyntää uusille matkailun kaavahankkeille ja kasvuun keskittyvälle matkailukohteen kehittämiselle. Erilaiset intressit eivät ole aina yhteensovitettavissa. Punnitessaan erilaisia ulospääsyreittejä ristiriitaisista tilanteista vastuullisen suunnittelijan on arvioitava kehittämishankkeiden vaikutuksia suhteessa suunnittelulle asetettuihin kestävyystavoitteisiin.
Original languageFinnish
Title of host publicationMatkailunkestävä Suomi? : vastuullinen suunnittelu kulttuuri- ja luontoympäristöissä
EditorsSoile Veijola
PublisherSuomalaisen kirjallisuuden seura
Pages241-267
Number of pages27
ISBN (Electronic)978-951-858-641-1, 978-951-858-642-8
ISBN (Print)978-951-858-640-4
DOIs
Publication statusPublished - 2023
MoE publication typeA3 Book section, Chapters in research books

Publication series

NameTietolipas
PublisherSuomalaisen Kirjallisuuden Seura
Number283
ISSN (Print)0562-6129
ISSN (Electronic)2670-2584

Cite this