Uuden asuinalueen värisuunnittelu asemakaavassa

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

21 Downloads (Pure)

Abstract

Asemakaavoituksella ohjataan uuden alueen kaupunkikuvaa, tavoiteltua arkkitehtuuria sekä rakennusten värejä ja materiaaleja. Tutkimustietoa ohjauskeinoista ja asemakaavatason värisuunnittelusta on kuitenkin saatavilla vain niukasti. Artikkelissa on tarkasteltu sisältöanalyysin avulla neljäntoista pääkaupunkiseudulla sijaitsevan uuden alueen asemakaavoja, rakentamistapaohjeita ja värisuunnitelmia värisuunnittelun näkökulmasta. Tuloksissa esitetään asuinalueilla käytettyjä värin ohjaamisen välineitä, eli väriohjeistuksen eri tasoja, käytettyjä värin käsitteitä sekä värissuunnitelmien ja arkkitehtuurin kuvatyyppejä. Asemakaavatason värisuunnitteluperiaatteet on jaettu kahteen alatyyppiin: kaavoittajan itsensä käyttämiin periaatteisiin sekä sellaisiin, jotka kaavoittaja on laatinut rakennusta suunnittelevalle arkkitehdille korttelialueiden ja rakennusten määrityksiksi.
Original languageFinnish
Pages (from-to)11-48
Number of pages38
JournalYhdyskuntasuunnittelu
Volume61
Issue number1
Publication statusPublished - 29 Aug 2023
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this