Tulevaisuudentutkimus materiaalitieteen ja -tekniikan roolista suomalaisen terveysteknologian alalla

Reeta Saukkonen

  Research output: ThesisLicenciate's thesis

  Abstract

  Materiaalitutkimuksen merkitys terveysteknologialle on helppo perustella pelkästään kiinnittämällä huomiota materiaalien läsnäoloon kaikkialla - niin ympäristössämme kuin itsessämme. Erityisen tärkeää materiaaliosaaminen on, kun usean aineen muodostama kokonaisuus tai vaikkapa kemialliselta koostumukseltaan uudenlainen materiaali sijoitetaan kontaktiin kudosten tai elimistön nesteiden kanssa. Alan ymmärtämiselle on kuitenkin tarvetta monella muullakin terveysteknologian osa-alueella. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, millaisiin terveysteknologian sovelluksiin suomalaisten materiaalitutkimusryhmien olisi kannattavaa keskittyä, sillä pienessä maassa on elintärkeää sijoittaa voimavarat tuottaville tutkimusaloille, jotta se kykenee kilpailemaan globaaleilla markkinoilla. Suomalaisen materiaalitutkimuksen kannalta tärkeiden toiminta-alueiden on ratkaistava ongelmia, jotka ovat merkittäviä globaalilla tasolla eli sovellus voidaan todeta tarpeelliseksi. Toiseksi Suomessa on jo lähtökohtaisesti oltava riittävästi tarvittavaa osaamista ja väylät verkostoitua osaajien kanssa, jotta ratkaisu voidaan kehittää. Tässä tutkimuksessa käytettiin argumentoivaa Delfoi-tekniikkaa selvitettäessä tärkeimpiä tutkimuskysymyksiä, jotka olivat, 1) mitkä terveysteknologian sovelluskohteet ovat materiaalitutkimuksen kannalta olennaisia ja 2) mitä osaamista nämä sovelluskohteet vaativat. Tutkimuksen loppuun saakka osallistui 13 asiantuntijaa, jotka edustivat terveysteknologian ja materiaalitieteen eri osa-alueita. Kaikkiaan kolmen iteratiivisen kyselykierroksen avulla tärkeät näkemykset tuotiin esiin, arvioitiin ja niiden perusteluja syvennettiin entisestään. Keskusteluissa mielenkiintoisiksi toiminta-alueiksi painottuivat kudosteknologiset sovellukset ja aktiiviset implantit. Lisäksi työssä ehdotettiin kolmanneksi keskittymiskohteeksi bioelektroniikan sovelluksia. Lähes kaikissa terveysteknologian sovelluksissa tarvittavaksi materiaalitekniseksi osaamiseksi mainittiin erityisesti uusien polymeerien kehittäminen ja biologisten sekä elottomien aineiden rajapintailmiöiden tuntemus, joista ensimmäistä pidettiin Suomessa valmiiksi kohtuullisen vahvana osaamisalueena laadukkaan tutkimuksen jatkamiseen, mutta jälkimmäiseen kaivataan selvästi lisää panostusta. Näiden lisäksi tutkimuksen tuloksena nousi esiin terveysteknologiatutkimuksen ohjaamiseen liittyviä, ristiriitaisiakin ilmiöitä. Olisi löydettävä tasapaino perustutkimuksen pitkäjänteisen tukemisen ja soveltavan tutkimuksen nopeamman kaupallistamisen välillä. Kaupallistamisen haasteet on huomioitava Suomen tutkimusrahoittajaorganisaatioiden tulevissa strategioissa.
  Original languageFinnish
  QualificationLicentiate's degree
  Awarding Institution
  • Aalto University
  Supervisors/Advisors
  • Paulasto-Kröckel, Mervi, Supervising Professor
  • Kuusi, Osmo, Thesis Advisor, External person
  Publisher
  Publication statusPublished - 2010
  MoE publication typeG3 Licentiate thesis

  Cite this