Tilintarkastuksen ja tilitoimistotyön merkitys pienosakeyhtiöiden verovalvonnassa (referee.artikkeli)

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Researchers

Research units

  • Tampere University

Abstract

Verotuksen ja kirjanpidon välisiä sidoksia on usein tarkasteltu tuloksenlaskennan näkökulmasta, mutta niitä on myös valvonnan tasolla. Tässä valvonnalla tarkoitetaan yksinkertaistettuna eri näkökulmista tapahtuvaa taloudellisen toiminnan lainmukaisuuden ja asianmukaisuuden selvittämistä. Keskeiset yritystoimintaan kohdistuvat valvonnan muodot ovat tilintarkastus ja verotarkastus. Tilintarkastus ja verotarkastus kohdistuvat olennaisesti samoihin transaktioihin, taloudellisiin prosesseihin ja aineistoihin, ja molempien tarkoituksena on yrityksen tuottaman taloudellisesti merkityksellisen tiedon luotettavuuden todentaminen. Vaikka veroilmoitus ei ole tilintarkastuksen kohteena, esimerkiksi verojaksotusten tarkastus nivoo tilintarkastuksen ja veroilmoituksen laatimisen toisiinsa. Sekä tilintarkastuksen että verotarkastuksen tavoitteisiin sisältyy korkean riskin yritysten tunnistaminen, jotta niihin voidaan kohdistaa erityisiä toimenpiteitä. Vaikka verotuksen puolella keskustelua sääntely-ympäristön muutoksista on käyty paljolti kansainvälisesti toimivien suuryritysten ehdoilla, myös pienosakeyhtiöiden valvontaympäristössä ja valvontaan liittyvissä informaatiovirroissa on havaittavissa muutospaineita. Tässä artikkelissa tematiikkaa tarkastellaan verotarkastajien ja tilintarkastajien kertomien näkemysten pohjalta.

Details

Original languageFinnish
Pages (from-to)561-571
Number of pages10
JournalVEROTUS-LEHTI
Volume2018
Issue number5
Publication statusPublished - 30 Aug 2018
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

ID: 31536375