Tietojärjestelmät ja sosiaalipalveluiden tiedolla johtaminen

Samuel Salovaara, Anne Surakka, Marianne Silén, Tinja Lääveri

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

39 Downloads (Pure)

Abstract

Artikkelissa käsitellään tiedolla johtamista sosiaalipalveluissa keskittyen tietojärjestelmiin merkittävinä tiedontuotannon ja -hallinnan välineinä. Tutkimuksessa tarkastellaan tiedolla johtamisen prosessimallin avulla, miten tietojärjestelmät tukevat tiedolla johtamista sosiaalipalveluissa. Empiiristä kyselyaineistoa (n = 145) analysoidaan määrällisesti kuvailevilla menetelmillä ja moniluokitteluanalyysillä sekä näitä täydentävällä laadullisella analyysillä. Tulokset paljastavat merkittäviä puutteita tietojärjestelmien tietotuotteissa ja -palveluissa sekä sen, ettei sosiaalialan johtajien tietotarpeita ole huomioitu riittävästi. Julkisella sektorilla tietojärjestelmän tuki tiedolla johtamiselle havaittiin yleisesti heikommaksi verrattuna yksityiseen ja kolmanteen sektoriin. Tietojärjestelmän käytettävyyden ja tiedolla johtamisen tuen välillä havaittu yhteys korostaa käytettävyyden merkitystä sosiaalipalveluiden tietojärjestelmien kehittämisessä.
Original languageFinnish
Pages (from-to)43-61
JournalFocus Localis
Volume51
Issue number2
Publication statusPublished - 2023
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this