The Artist and the Viewer´s Experiences — AWE at The Museum of Contemporary Art Kiasma

Research output: Artistic and non-textual formExhibitionArt in coproduction

Abstract

Taiteen lisensiaatin työssä tutkin VALOKUVAN LUMOA Pragmatistisen taidenäkemyksen valossa (1999). Osallistuin filosofi FT Pentti Määttäsen johdolla eri taidekorkeakoulujen jatko-opiskelijoiden muodostamaan, AWE-ryhmään (lyhennys tulee sanoista: Artist, Work of Art, Experience), jonka yhteinen intressi on opiskella taidetta ja taidekasvatusta pragmatistisesta näkökulmasta. Vuonna 2000 järjestettiin AWE Symposium ja näyttely yhteistyössä musiikkikasvattajien MAYDAY-ryhmän kanssa Helsingissä. Kiasman AWE-näyttelyyn tekemääni Let´s make Interpretations kuvantulkintaohjelmaa pääsi kokeilemaan Kiasman näyttelyssä ja myöhemmin Taidekasvatuksen osaston Virta-koulutusohjelmassa opiskelijat verkossa valokuvailmaisu -kurssin aikana. Taideteollisen korkeakoulun työpapereissa F 19 on julkaistu kirjoituksiamme pragmatistisesta näkökulmasta taiteeseen. Niiden joukossa on myös omani aiheesta moniselitteisestä kuvasta The Ambiguity of a Picture — The Fascination of a Photograph. Taiteilija ja katsojan kokemukset Taiteidenvälisessä AWE-projektissa tarkastellaan esteettisen kokemuksen luonnetta osana ihmisen ja maailman elävää ja monikerroksista vuorovaikutusta taiteen ja teorian keinoin. Taiteilijan maalaama kangas ei ole teos, vaikka siltä näyttää. Maalauksen katsojassa synnyttämä kokemus on teos. Taiteilija työstää materiaaliaan tuottaakseen katsojalle kokemuksen, ja mittapuuna hänellä on hänen oma kokemuksensa, jota hän muuttaa haluamaansa suuntaan. Muodot ja värit sinänsä eivät ole esteettisiä tai epäesteettisiä. Niiden synnyttämät kokemukset voivat olla tyydyttäviä, nautinnollisia, karmaisevia tai oivaltavia. Esteettisiä ne ovat silloin, kun kokemuksia hankitaan kokemusten itsensä vuoksi tai kun ne ovat hyvinä kokemuksina hyvän elämän välineitä, sillä elämän tarkoitus on elämä itse. Esteettiset kokemukset eivät ole korkeakulttuurin yksinoikeus. Voiko hyvän elämän museoida? Merkitykset eivät mystisesti tiivisty mihinkään fysikaaliseen. Maalauksesta tai sanasta tulee merkityksellinen perinteiden, tapojen ja elämänmuotojen kautta. Merkitykset ovat yhteistä toimintaa. Taiteilijan kokemukset eivät ole katsojan kokemuksia, mutta eivät ne niin erilaisiakaan ole. Yksityisiä merkityksiä ei voisi ymmärtää, vaikka niitä olisikin olemassa. Kokemus on paitsi havaitsemista, myös toimintaa. Taideteos syntyy vuorovaikutuksesta. -PENTTI MÄÄTTÄNEN, Ft awe-tutkimusryhmän vetäjä AWE 11.6.16.7.Projekti Taiteilijat: Marikki Hakola Petteri Ikonen, Juha Ojala, Tarja Trygg, Jan Kenneth Weckman AWE Symposium and Exhibition ( AWE = Artist, Work of Art, Experience). The symposium was held in Helsinki in June 11-15, 2000 and the exhibition at the contemporary art museum KIASMA. Philosopher PhD. Pentti Määttänen led graduate students of art universities into forming the AWE group (Artist, Work of Art, Experience), which focuses on studying Art and Art Education from a pragmatist viewpoint. In 2000 an AWE symposium and exhibition were organized, in Helsinki, together with the MAYDAY group of music education. The exhibition was organized in the Museum of Contemporary Art, Kiasma, and I partook with "Let’s make interpretations", an experimental program. In the working paper F19 of UIAH you can find texts on the pragmatist view in art. Among those texts there is also my paper "The Ambiguity of a Picture-The Fascination of a Photograph". The Artist and the Viewer's Experiences - AWE The inter-arts AWE project uses artistic and theoretical means to examine the nature of the aesthetic experience as a part of the vital,multi-layered interaction between the individual and the world. The canvas painted by the artist is not the work of art, although it appears to be. The work of art is the experience that the work creates in the viewer. The artist works the material in order to produce an experience in the viewer, using as a measure his own experience,which he moulds in the desired manner. Forms and colours as such are neither aesthetic nor unaesthetic.
Original languageEnglish
Publication statusPublished - 2000
MoE publication typeF2 Public partial realisation of a work of art

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The Artist and the Viewer´s Experiences — AWE at The Museum of Contemporary Art Kiasma'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this