Teknologianeutraliteetti ja yhteiskunnan strategiset tavoitteet tutkimus- ja innovaatiopolitiikassa

Vera Djakonoff, Atte Ojanen, Katri Sarkia, Heidi Uitto, Vesa Salminen, Juho Carpen, Esko Hakanen

Research output: Book/ReportCommissioned report

Abstract

Teknologianeutraliteetti on keskeinen sääntelyä ohjaava periaate sekä kansallisella että EU-tasolla, jonka mukaan mitään tiettyjä teknologisia ratkaisuja ei tulisi suosia, vaan jättää teknologiset valinnat markkinoiden tehtäväksi. Periaatteen merkityksestä tutkimus- ja innovaatiopolitiikan yhteiskunnallisiin tavoitteisiin ja strategisiin valintoihin, kuten kvanttiteknologiaan tai vetytalouteen panostamiseen on kuitenkin vain vähän tutkimusta. Teknologianeutraliteetti ja yhteiskunnan strategiset tavoitteet tutkimus- ja innovaatiopolitiikassa (TYSTI) -selvityshankkeen tavoitteena oli:

• Analysoida nousevien teknologioiden ja teknologianeutraliteetti käsitteiden merkitystä tutkimus- ja innovaatiopolitiikan strategisten valintojen kannalta.

• Kartoittaa, miten teknologianeutraliteetti on otettu huomioon nousevien teknologioiden liittyvässä säädösvalmistelussa ja rahoituksen suuntaamisessa Suomessa.

• Määrittää yleiset periaatteet, joiden pohjalta tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa voidaan suunnata vaikuttavasti, huomioiden teknologianeutraliteetin periaatteen suhde yhteiskunnallisiin tavoitteisiin.

Vaikuttava tutkimus- ja innovaatiopolitiikka edellyttää valtionhallinnolta vahvaa johtajuutta ja ennakointia, TKI-toimijoiden yhteistä jaettua pitkän aikavälin tilannekuvaa sekä teknologianeutraliteetin tarkastelua välineenä – ei päämääränä. Tämä loppuraportti kokoaa yhteen selvityshankkeen tulokset sen eri osatehtävistä ja esittelee sen teknologianeutraliteetin syvennetyn ymmärryksen pohjalta syntyneen kansallisen toimintamallin tutkimus- ja innovaatiopolitiikan vaikuttavaan suuntaamiseen kohti yhteiskunnallisia tavoitteita. Lisäksi esitetään toimenpidesuosituksia mallin toimeenpanoksi.
Original languageFinnish
PublisherValtioneuvoston kanslia
Number of pages233
ISBN (Electronic)978-952-383-332-6
Publication statusPublished - 2024
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

NameValtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisuja
PublisherValtioneuvoston kanslia
No.12
Volume2024
ISSN (Electronic)2342-6799

Cite this