Teknologia, turvallisuus, ja tapahtumat: jälkiteollisen kaupungin muodonmuutos jatkuu

Ilari Karppi, Iina Sankala, Teija Vainio

Research output: Contribution to conferenceAbstractScientificpeer-review

Abstract

Tampereen kaupunki käynnisti syksyllä 2019 uuden kehityshankkeen osana EU:n Urban Innovative Actions -ohjelmaa, joka keskittyy urbaanien haasteiden ratkaisemiseen. Tampereen kolmivuotisen SURE-hankeen (Smart Urban Security and Event Resilience) ytimessä on tapahtumaturvallisuus. Turvallisuutta edistäviksi toiminnoiksi ovat valikoituneet tilannekuvan rakentamista palvelevat teknologiat, tekoälysovellukset ja älykkäiden verkkojen mahdollistamat järjestelmät, kuten kaupunkitilan dynaaminen valaisu.

Tämä kehityssuunta kuvaa hyvin kaupunkien muutosta yleisesti ja Tampereen, oman transformaationsa kanssa painivan teollisen kaupungin muutosta erityisesti. Tapahtumien ja niiden järjestämiseen liittyvien toimintojen taloudellinen merkitys kasvaa jatkuvasti. Mittakaavan kasvaessa niiden järjestäminen muuttuu jatkuvasti myös ammattimaisemmaksi. Uskottava markkina-asema kilpailtaessa etenkin suurista tapahtumista edellyttää sekä varustautumista ajanmukaisimmalla turvallisuus- ja valvontateknologialla että kansainvälisesti etenkin parin viime vuosikymmenen aikana muotoutuneen turvallisuusproseduurien omaksumista.

Kaikki tämä kehitys on tapahtunut käsi kädessä fiksua kaupunkia koskevan ajattelun ja tätä ajattelua konkretisoivan teknisen varustelun jalostumisen kanssa. Tarkastelemmekin esityksessämme tamperelaisen tapahtumaturvallisuuden rakentumista yhden kaupungissa tunnistetun teknologisen ”turvallisuushaasteen”, älykkään opastamisen ja sen ympärille rakentuvan sosioteknisen järjestelmän näkökulmasta. Erityisen kiinnostavaa on laajasti käytössä olevien globaalien teknisten karttasovellusten ja paikallisten mahdollisten reittien yhteensovittaminen yksilön turvallisuus huomioiden.

Emme tarkastele opastamisjärjestelmiä ainoastaan urbaaneina objekteina tai kadunkalusteina, vaan erityisesti älykästä turvallisuutta koskevan varautumisen ja päätöksenteon kohteena Tampereen kantakaupungin piirissä sijaitsevilla tapahtuma-alueilla. Väistämättä kyse on myös tapahtumakävijöiden kokemuksen ja teknologioiden yhteenkietoutumisesta: millä tavoin kaupunkitila, tapahtuma-alueet sekä niiden älykkäät toiminnot tukevat tai haittaavat vahvasti subjektiivista turvallisuuden kokemista? Entä millaisia toimia ihmiset ovat valmiita hyväksymään turvallisuuden nimissä?

Aineistona on kansallista ja paikallista turvallisuustilannetta käsittelevä dokumentaatio sekä varautumistyöstä osallistuvan havainnoinnin keinoin tuotettava etnografinen kenttätyöaineisto.
Original languageFinnish
Publication statusPublished - 2020
MoE publication typeNot Eligible
EventKaupunkitutkimuksen päivät: Ilmiöiden kaupunki - Helsinki, Finland
Duration: 27 Aug 202028 Aug 2020
http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/

Conference

ConferenceKaupunkitutkimuksen päivät
CountryFinland
CityHelsinki
Period27/08/202028/08/2020
Internet address

Cite this