Täydentäen toimivaa: Asumisen ja palveluiden yhdistäminen

Matti Lehtovaara, Markku Partanen, Jarmo Suominen, Maria Klemetz, Erkki Vauramo, Ira Verma, Tiina Heikka, Johanna Hyrkäs, Juuso Hämäläinen, Hilla Rudanko, Sasu Alasenti, Tuula Tuomi, Soili Partanen, Nina Salo, Lotta Suistoranta, Katja Ratamäki, Olga Airaksinen, Terhi Karhu, Anu Silvennoinen, Merja TepponenMarianne Torikka

Research output: Book/ReportCommissioned report

Abstract

Valtakunnallisena tavoitteena on parantaa ikääntyneiden mahdollisuutta asua kotonaan mahdollisimman pitkään, tarvittaessa erilaisin palveluin tuettuna. Täydentäen toimivaa (TÄYTYY) -hanke oli Aalto-yliopiston Sotera-instituutin, Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin, Lapinjärven kunnan, Porvoon kaupungin ja Savitaipaleen vanhain tuki ry:n yhteishanke. Tavoitteena oli löytää uusia konsepteja ikääntyvän väestön asumiseen ja palveluihin täydentämällä nykyisiä palvelu- ja yhdyskuntarakenteita. Näitä tarkasteltiin yksilön näkökulmasta kokonaisuutena, jonka osat toimisivat verkostoja alustatalouden tavoin. Kohdealueina olivat Lapinjärven ja Savitaipaleen keskustataajamat sekä Porvoon Johannesbergin alue. Konseptin tuli olla sovellettavissa erityyppisissä koti- ja ulkomaisissa kohteissa. Hankkeen kuluessa havaittiin, että valittu lähestymistapa tarjoaa hyvän lähtökohdan analysoida ja kehittää ikäihmisen palveluita ja asumista varsin erilaisissa kohteissa. Keskeistä on tehdä mahdolliseksi elämänlaatua kokonaisuutena tukevien, ikäystävällisten elinympäristöjen toteuttaminen. Tärkeitä ominaisuuksia ovat palveluja asumisratkaisuiden lisäksi muun muassa osallisuus, yhteisöllisyys, moni-ikäisyys, ympäristön virikkeellisyys ja monitoimijuus. Palvellakseen ikääntyneiden hyvinvointia ympäristön tulee olla esteetön ja huomioida myös muistisairauksista kärsivien tarpeet.
Original languageFinnish
Place of PublicationHelsinki
PublisherSosiaali- ja terveysministeriö
Number of pages142
ISBN (Electronic)978-952-00-4073-4
Publication statusPublished - 2019
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

NameSosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita
PublisherSosiaali- ja terveysministeriö
No.38
Volume2019

Cite this