Smart Energy Transition -hankkeen vaikuttavuusraportti

Armi Temmes, Tiina Ohrling, Sampsa Hyysalo

Research output: Book/ReportCommissioned report

Abstract

Smart Energy Transition –hanke (SET) on tutkinut globaalin energiamurroksen tuomia mahdollisuuksia Suomen kestävän kasvun rakentamisessa. Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama hanke on toiminut vuosina 2015- 2021.

Tässä raportissa kuvataan SET-hankkeen aikaansaamaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta kertomuksin siitä, miten hankekonsortio on rakentanut vaikuttavuutta ja miten vaikutukset konkreettisesti ilmenevät. Raportissa pohditaan myös, mitä oppeja hankkeen toimintaperiaatteista ja käytännöistä voitaisiin yleistää erityisesti yliopistotutkimuksen vaikuttavuuden kehittämiseksi.

Käynnissä on globaali energiamurros, joka mullistaa energiajärjestelmän vanhat säännöt, muuttaa toimijoiden rooleja ja siirtää toimialojen rajoja. Hankkeen kokonaistavoite on ollut tutkia, sekä auttaa päätöksentekijöitä ja yrityksiä ymmärtämään murrosta ja hyödyntämään sen tuomia mahdollisuuksia. Monitieteinen hankekonsortio on tutkinut murrosta teknologian, liiketoiminnan, politiikka-analyysin ja kokeiluista oppimisen näkökulmista sekä yhteiskehittelyn menetelmin.

SET-hanke on vahvistanut julkisen sektorin, sekä muiden energia-alan keskeisten toimijoiden osaamista murrosareenaprosessin myötä, sekä tiivillä vuorovaikutustyöllä. SET-konsortion kädenjälki voidaan nähdä konkreettisissa politiikkaprosesseissa, kuten kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa, keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa (Kaisu), Marinin hallitusohjelmassa sekä VNK:n Kokeileva Suomi -yksikön työssä. Lukuisten toimijoiden vaikutuksesta Suomen energia- ja ilmastopolitiikassa korostuvat hankkeen päättyessä aiempaa vahvemmin murroksen luomat mahdollisuudet sen sijaan, että yksinomaan keskityttäisiin EU:n asettamien ilmastovelvoitteiden täyttämiseen.

Elinkeinoelämän osalta SET-hanke on edistänyt uuden ja puhtaan liiketoiminnan kehittymistä raivaamalla aurinkoenergian hallinnollisia esteitä, viitoittamalla tietä visiolla fossiilittomasta kaukolämmöstä, sekä tuottamalla puolueetonta tietoa energiamarkkinoiden uusista ratkaisuista. Osaltaan hankkeen vaikutuksesta, positiiviset odotukset energia-alan uusia ratkaisuja kohtaan ovat vahvistuneet, sekä eri markkinatoimijoiden näkemykset ovat lähentyneet ja konkretisoituneet. Liikehdintä on kasvanut useilla uusilla liiketoimialoilla, mm. uusiutuvan energiantuotannon, energiatehokkuuden, sekä kulutusjouston saralla. Hankkeen aikana monien energia-alan keskeisten yritysten strategiat, ovat muuttuneet kunnianhimoisemmiksi sekä uusia ratkaisuita korostaviksi.
Original languageFinnish
PublisherAalto-yliopisto
Number of pages72
ISBN (Electronic)978-952-64-0330-4
Publication statusPublished - 2021
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

NameAalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS
No.3
Volume2021
ISSN (Electronic)1799-4802

Keywords

  • energiamurros
  • uusiutuva energia
  • murrosareena
  • vaikuttavuus
  • tutkimushanke

Cite this