Simple synthesis of self-assembled nacre-like materials with 3D periodic layers from nanochitin via hydrogelation and mineralization

Junhua Xu, Liang Liu, Juan Yu, Yujun Zou, Wenhui Pei, Lili Zhang, Wenbo Ye, Long Bai, Zhiguo Wang, Yimin Fan, Qiang Yong, Orlando J. Rojas

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Simple synthesis of self-assembled nacre-like materials with 3D periodic layers from nanochitin via hydrogelation and mineralization'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science