Serum APOC1 levels are decreased in young autoantibody positive children who rapidly progress to type 1 diabetes

M. Karoliina Hirvonen, Niina Lietzén, Robert Moulder, Santosh D. Bhosale, Jaakko Koskenniemi, Mari Vähä-Mäkilä, Mirja Nurmio, Matej Orešič, Jorma Ilonen, Jorma Toppari, Riitta Veijola, Heikki Hyöty, Harri Lähdesmäki, Mikael Knip, Lu Cheng*, Riitta Lahesmaa*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

8 Downloads (Pure)

Search results