Selvitys arvonleikkaussäännösten poistamisen vaikutuksista

Ari Ekroos, Eero Valtonen, Kauko Viitanen

Research output: Book/ReportCommissioned report

31 Downloads (Pure)

Abstract

Lunastuslain (603/1977) 31 §:n 2 ja 3 momenteissa säädetään arvonleikkauksesta, jota voidaan soveltaa lunastettaessa kiinteää omaisuutta tai pysyvää erityistä oikeutta yhdyskuntarakentamista varten alueella, jolle kunta on päättänyt laadittavaksi asemakaavan tai jonka asemakaavaa on päätetty muuttaa.

Arvonleikkauksen poistamisen suorat taloudelliset vaikutukset olisivat ilmeisesti vähäisiä. Lunastustoimituksissa säännöstä on sovellettu harvoin. Vapaaehtoisissa kaupoissa maksettaviin hintoihin säännöksen poistamisella voi olla vaikutusta.

Omaisuudensuojan kannalta arvonleikkaussäännöstön poistamisen vaikutus olisi positiivinen ja se tasapainottaisi maanomistajan ja kunnan välistä neuvotteluasetelmaa. Maanhankinta lunastamalla voisi sopimusneuvottelujen kariutuessa tulla kunnalle epäedullisemmaksi. Kuntien maapolitiikkaan arvonleikkaussäännöksen poistamisella ei ilmeisesti olisi merkittäviä vaikutuksia.

Asuntojen hintatasoon arvonleikkaussäännöstön vaikutus on lähes merkityksetön, koska raakamaan hinnan osuus asunnon hinnasta on vähäinen.

Arvonleikkaussääntelyn merkitystä kunnan maapolitiikan suunnittelun ja toteuttamisen välineenä ei enää voitane pitää niin tärkeänä, että sääntelyn poistamiselle olisi kokonaisuus huomioon ottaen merkittäviä esteitä. Sääntely-ympäristössä ja yhteiskunnallisissa oloissa tapahtunut kehitys puoltaisi arvonleikkaussäännöksestä luopumista.
Original languageFinnish
Number of pages62
ISBN (Electronic)978-952-259-696-3
Publication statusPublished - 2018
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

NameSelvityksiä ja ohjeita / Oikeusministeriö
PublisherOikeusministeriö
No.20
Volume2018
ISSN (Electronic)1798-7067

Cite this