Satavuotias yö -radioteos

Research output: Artistic and non-textual formArtefactArt in coproductionpeer-review

Researchers

Research units

Abstract

Monialainen hankkeemme yhdistää tieteellisen tutkimuksen, taiteellisen työskentelyn ja journalismin. Työryhmää kiinnostaa sisällissodan kokemuksen Suomi ja oman sukupolvemme suhde sisällissotaan. Tavoitteemme ei ole kirjoittaa historiaa, vaan kuunnella sitä; antaa sen monien äänten puhua ja muistella. Olemme havahtuneet siihen, että sisällissodan katastrofi heijastuu suomalaiseen kollektiiviseen tajuntaan tänäkin päivänä, sekä siihen, että sisällissotaan liittyy arkistoja joita emme tunne, jotka on vaiettu, tai jotka ovat vaienneet. Näistä arkistoista olisi mahdollista nostaa esiin mikrohistoriallisia ääniä, aaveita, väärin muistettuja lauluja ja ylimääräisiä liuskoja, joita harvoin pysähdytään tutkimaan. Meille näiden arkistojen kautta avautuu faktojen sijaan näkymä kulttuuriseen menetykseen ja tuhoon, jota olisi tärkeä tarkastella ja käsitellä taiteen, tieteen ja journalismin keinoin.

Hanke tuottaa neljä kokonaisuutta: radiokuunnelman, lehtireportaasien sarjan, soivan näyttelyn ja tieteellisen artikkelin. Kaikki neljä kokonaisuutta keskustelevat toistensa kanssa, ja arkistot ovat vuorovaikutuksessa sekä teksteihin, ääneen, kuviin että musiikkiin. Tavoitteena on tarkastella historiassamme tapahtunutta katastrofin hetkeä sitä ymmärtäen, ja kaventaa historiankirjoituksen ja muistamisen välistä kuilua käyttämällä 'empaattista kertojaa', narratologian tutkimuksesta noussutta uutta käsitettä. Hankkeemme kyseenlaistaa historialliseen representaatioon liittyvät konventiot, kuten arkistokuvan käyttötavat ja kronologisen, lineaarisen kerronnan. Se myös avaa uusia näkökulmia siihen kuinka historian katkosta ja kulttuurista tuhoa voi havaita, käsitellä ja esittää. Tässä käsittelyssä taiteelliset keinot ovat avainasemassa.

Radioteoksen käsikirjoitus ja ohjaus: Heta Kaisto ja Katja Lautamatti
Äänisuunnittelu: Jani Hietanen
Tuottaja: Hannu Karisto

Details

Original languageFinnish
Place of PublicationHelsinki
PublisherYleisradio
Publication statusPublished - 6 May 2018
MoE publication typeF2 Public partial realisation of a work of art

ID: 18946099