RadioAstron - a telescope with a size of 300 000 km: main parameters and first observational results (in Russian)

N.S. Kardashev, V.V. Khartov, V.V. Abramov, V.Yu. Avdeev, A.V. Alakoz, Yu.A. Aleksandrov, S. Ananthakrishnan, V.V. Andreyanov, A.S. Andrianov, N.M. Antonov, M.I. Artyukhov, M.Yu. Arkhipov, W. Baan, N.G. Babakin, N. Bartel, V.E. Babyshkin, K.G. Belousov, A.A. Belyaev, J.J. Berulis, B.F. BurkeA.V. Biryukov, A.E. Bubnov, M.S. Burgin, G. Busca, A.A. Bykadorov, V.S. Bychkova, V.I. Vasil’kov, K.J. Wellington, I.S. Vinogradov, R. Wietfeldt, P.A. Voitsik, A.S. Gvamichava, I.A. Girin, L.I. Gurvits, R.D. Dagkesamanskii, L. D’Addario, G. Giovannini, David L. Jauncey, P.E. Dewdney, A.A. D’yakov, V.E. Zharov, V.I. Zhuravlev, G.S. Zaslavskii, M.V. Zakhvatkin, A.N. Zinov’ev, Yu. Ilinen, A.V. Ipatov, B.Z. Kanevski, I.A. Knorin, J.L. Casse, K.I. Kellermann, Yu.A. Kovalev, Yu.Yu. Kovalev, A.V. Kovalenko, B.L. Kogan, R.V. Komaev, A.A. Konovalenko, G.D. Kopelyanski, Yu.A. Korneev, V.I. Kostenko, A.N. Kotik, B.B. Kreisman, A.Yu. Kukushkin, V.F. Kulishenko, D.N. Cooper, A.M. Kut’kin, W.H. Cannon, M.G. Larionov, M.M. Lisakov, L.N. Litvinenko, S.F. Likhachev, L.N. Likhacheva, A.P. Lobanov, S.V. Logvinenko, G. Langston, K. McCracken, S.Yu. Medvedev, M.V. Melekhin, A.V. Menderov, D.W. Murphy, T.A. Mizyakina, Yu.V. Mozgovoi, N.Ya. Nikolaev, B.S. Novikov, I.D. Novikov, V.V. Oreshko, Yu.K. Pavlenko, I.N. Pashchenko, Yu.N. Ponomarev, M.V. Popov, A. Pravin-Kumar, R.A. Preston, V.N. Pyshnov, I.A. Rakhimov, V.M. Rozhkov, J.D. Romney, P. Rocha, V.A. Rudakov, A.V. Räisänen, S.V. Sazankov, B.A. Sakharov, S.K. Semenov, V.A. Serebrennikov, R.T. Schilizzi, D.P. Skulachev, V.I. Slysh, A.I. Smirnov, J.G. Smith, V.A. Soglasnov, K.V. Sokolovskii, L.H. Sondaar, V.A. Stepan’yants, M.S. Turygin, S.Yu Turygin, A.G. Tuchin, S. Urpo, S.D. Fedorchuk, A.M. Finkel’shtein, E.B. Fomalont, I. Fejes, A.N. Fomina, Yu.B. Khapin, G.S. Tsarevskii, J.A. Zensus, A.A. Chuprikov, M.V. Shatskaya, N.Ya. Shapirovskaya, A.I. Sheikhet, A.E. Shirshakov, A. Schmid, L.A. Shnyreva, V.V. Shpilevskii, R.D. Ekers, V.E. Yakimov

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

  Original languageRussian
  Pages (from-to)179-222
  JournalASTRONOMI?ESKIJ žURNAL
  Volume90
  Issue number3
  Publication statusPublished - 2013
  MoE publication typeA1 Journal article-refereed

  Cite this