Pääoma työn tuottavuuden kasvun lähteenä – Suomi kansainvälisessä vertailussa

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

28 Downloads (Pure)

Abstract

Osoitan 13 OECD-maata kattavassa ja pääoman endogeenisuuden huomioon ottavassa tarkastelussa, että pääoman laatu oli määrää tärkeämpi työn tuottavuuden kasvun lähde ajanjaksolla 1985–2021. Suomessa laadun kontribuutio oli maaryhmän pienin, Ruotsissa puolestaan suurin. Suomi on lisäksi ainoa maa, jossa pääoman laatu heikkeni 2010-luvulla, mikä osaltaan selittää maamme heikkoa kasvumenestystä finanssikriisin jälkeisellä ajanjaksolla. Suomessa on investoitu enemmän asuin- ja muihin rakennuksiin, Ruotsissa puolestaan tuottavuuden kasvun kannalta tärkeämpiin varoihin: ICT-laitteisiin, ohjelmistoihin ja tietokantoihin sekä tutkimukseen ja kehittämiseen. Investointien tarpeellisuutta korostavaa talouspolitiikkaa olisikin meillä syytä täsmentää nostamalla investointien laatu kasvupolitiikan keskiöön. Asia on nyt entistäkin ajankohtaisempi, kun vihreän siirtymän tiedetään vaativan suuria investointeja tulevaisuudessa
Original languageEnglish
Pages (from-to)306-326
Number of pages21
JournalKansantaloudellinen aikakauskirja
Volume119
Issue number3/2023
Publication statusPublished - 9 Oct 2023
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Pääoma työn tuottavuuden kasvun lähteenä – Suomi kansainvälisessä vertailussa'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this