Oskillaation massakulttuuri. Gianni Vattimo (et. al.) nykyaikaa etsimässä

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

  Abstract

  Mistä Gianni Vattimon "heikossa ajattelussa" (pensiero debole) on kysymys - estetiikan, tai media- ja massakulttuurin sekä taiteen nykytilan kannalta? Miten taide ja massakulttuuri on ajateltava uudel
  Original languageEnglish
  Pages (from-to)59-80
  JournalSynteesi
  Issue number1
  Publication statusPublished - 2007
  MoE publication typeA1 Journal article-refereed

  Keywords

  • Ereignis
  • Gianni Vattimo
  • kokemus
  • Martin Heidegger
  • massakulttuuri
  • media
  • terrorismi
  • Walter Benjamin

  Cite this