Opinnäytetyön aineisto ja tietosuoja: Ohjeita ja tietoa opinnäytetyön ohjaajille ja muille kiinnostuneille

Päivi Kanerva*, Laura Mure, Katja Laine, Elina Hyrkäs, Nina Hynnä, Manna Satama, Saila Huuskonen, Seliina Päällysaho, Minna Marjamaa

*Corresponding author for this work

Research output: Other contributionProfessional

Abstract

Tässä opinnäytetyön tietosuoja-asioita koskevassa ohjeessa käsitellään tiivistetysti asioita ja toimenpiteitä, joita tyypillisesti opinnäytetyössä tulee ottaa huomioon.

Ohje on ensisijaisesti tehty tukemaan perustutkintovaiheen opinnäytetyön ohjaajia heidän ohjaustyössään. Ohjetta voi muokata omiin käyttökohteisiin ja -tilanteisiin sopivaan muotoon vapaasti.

Koska eri organisaatioissa saattaa olla esim. rekisterinpitäjyyteen ja käsittelyperusteeseen sekä eri tallennusratkaisuihin liittyviä omia linjauksia ja ratkaisuja, kannattaa ennen ohjeen hyödyntämistä tutustua oman organisaation linjauksiin ja täydentää ohjetta niiltä osin.

Ohjeessa opinnäytetyöhön liittyvät toimenpiteet on jaettu kolmeen vaiheeseen (suunnittelu, toteutus ja lopuksi). Käytännössä monia näistä toimenpiteistä on toteutettava koko tutkimusprosessin ajan.

Ohjeen loppuun on kerätty esimerkkikysymyksiä ja ratkaisuehdotuksia organisaatioiden datatukeen tulleista kysymyksistä.


Huom! Ohjeeseen ei ole sisällytetty sellaisten salassa pidettävien aineistojen käsittelyä, jotka eivät sisällä henkilötietoja (mm. liikesalaisuudet). Salassa pidettävää tietoa sisältävien aineistojen käsittelyssä on huomioitava samankaltaiset suojaustoimenpiteet kuin henkilötietoja sisältävissä aineistoissa.
Original languageFinnish
TypeLesson
PublisherZenodo
DOIs
Publication statusPublished - 30 Apr 2024
MoE publication typeNot Eligible

Cite this