Oikeustapauskommentti (KKO 1992:102; ylimääräinen muutoksenhaku; puhevalta; luonnonsuojelulaki; rasite)

K. Kuusiniemi

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

  Original languageEnglish
  Pages (from-to)227-232
  JournalLakimies
  Publication statusPublished - 1993
  MoE publication typeA1 Journal article-refereed

  Cite this