Näkökulmia standardisoinnin taloustieteeseen

Timo Ali-Vehmas, Jussi Heikkilä, Julius Rissanen

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Tämä artikkeli tarjoaa tiiviin katsauksen standardisointiin ja muutamia valikoituja näkökulmia standardisoinnin taloustieteelliseen tutkimukseen. Teemme muutaman huomion. Ensinnäkin käsitteiden epäjohdonmukainen käyttö aikaisemmissa tutkimuksissa voi aiheuttaa sekaannuksia aihepiirin uusille tutkijoille. Toiseksi standardisointiin liittyvää strategista käyttäytymistä on tutkittu paljon peliteoreettisilla malleilla ja tapaustutkimuksilla, mutta standardisoinnin empiirinen ”makrotutkimus”, ml. sen vaikutukset teknologiseen kehitykseen ja talouskasvuun, on jäänyt vähemmälle huomiolle. Kolmanneksi uudet standardeihin liittyvät tutkimusaineistot mahdollistavat standardisoinnin rakenteiden ja dynamiikan analyysin, teoreettisten mallien ennusteiden testaamisen sekä aikaisempien empiiristen analyysien replikoinnin. Standardisoinnin merkitys lisääntyy digitalisaation ja datatalouden kasvun myötä, minkä vuoksi tutkittua tietoa vaikutuksista tarvitaan näyttöön perustuvan päätöksenteon tueksi. Aihepiiri tarjoaa runsain mitoin jatkotutkimusaiheita, joista muutamia hahmotellaan artikkelin lopussa
Original languageFinnish
JournalKansantaloudellinen aikakauskirja
Volume116
Issue number1
Publication statusPublished - 2020
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this