Myrkkymaalien ja venesatamien sirpaleinen ympäristösääntely

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Abstract

Artikkeli pohjautuu Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitoksen talousoikeuden tutkimusryhmän CHANGE-projektissa tekemään tutkimusraporttiin "Veneiden myrkkymaalien haittojen ehkäiseminen. Maalien kaupan, käytön ja käyttöympäristön sääntelyn nykytila ja kehittämisajatuksia". Tavoitteena on ollut selvittää, miten myrkkymaalien kauppaa, käyttöä ja käyttöympäristöä koskevaa sääntelyä (mm. jätesääntely, ympäristön käytön ohjaus ja kunnan ympäristönsuojelumääräykset, vuokraoikeus ja yhdistysoikeus) kehittämällä voidaan ehkäistä myrkkymaalien haittoja. Sääntelyn yleiskuvasta voidaan todeta, että sääntelykenttä on hyvin laaja, mutta tästä huolimatta ja osin tästä syystäkin pienvenesatamat vaikuttavat varsin usein jäävän sääntelyn katvealueelle. Ne jäävät joko kokonaan sääntelyn ulkopuolelle tai ainakin lain reuna-alueelle, jossa säännösten soveltaminen ei ole ongelmatonta. Sääntelyn moninaisuuteen liittyy myös sirpaleinen myrkkymaalien kiertokulun valvonta maahantuonnista aina vaarallisen jätteen keräyspisteeseen (tai maaperään tai veteen). Artikkelissa selvitetään lyhyesti ympäristöoikeustieteen kannalta kiinnostavimmat seikat ja pyritään osallistumaan keskusteluun sekä kehittämiseen. (Edilex-toimitus)
Original languageFinnish
Pages (from-to)35-43
JournalYmpäristöjuridiikka
Issue number1/2018
Publication statusPublished - 2018
MoE publication typeB1 Non-refereed journal articles

Cite this