Muuttuva kaavoituslainsäädäntö osallisuuden mahdollistajana

Ilari Hovila, Jonne Hytönen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

32 Downloads (Pure)

Abstract

Matkailu on monessa Suomen kunnassa merkittävä elinkeino. Toivottujen taloudellisten vaikutusten, kuten työllisyyden edistämisen, ohella matkailulla on lukuisia erilaisia vaikutuksia luontoon ja ihmisyhteisöihin. Vastuullisen matkailun suunnittelun tavoitteena on ennakoida ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä uhkaavat kielteiset seuraukset. Pitkäjänteisyys on vastuullisen suunnittelun tunnuspiirre. Huomiomme kohdistuu erityisesti matkailulle reunaehdot luovaan maankäytön suunnitteluun ja sen yhteiskunnalliseen kontekstiin. Vastuullisuuteen pyrkivälle on hyödyksi ymmärtää, millaisiin yhteiskunnallisiin kehityskulkuihin suunnittelu perustuu. Idea hyvästä suunnittelusta muuttuu ja elää ajassa yhteiskunnan mukana. Myös heilahtelut poliittisissa valtasuhteissa heijastuvat suunnittelun sisältöihin ja mekanismeihin. Suunnittelun pohjavirtausten muuttuvan luonteen ymmärtäminen auttaa ennakoimaan sen tulevaisuutta. Tunnistamme luvussamme vastuulliseen matkailun suunnitteluun liittyvät keskeiset toimijaroolit oikeudellis-hallinnollisesta näkökulmasta. Erityisen vahvoja toimijuuksia on matkailuyrittäjillä sekä kuntakaavoittajilla. Vaikka kunnan asukkailla, muilla osallisilla ja kansalaisyhteiskunnan toimijoilla tulisi lain mukaan olla suunnittelussa keskeinen rooli, käytännössä näin ei aina ole. Vastuullinen suunnittelija joutuu arjen työssään tasapainottamaan vaikutusvallan epätasaista jakautumista eri osapuolten välillä. Luvun lopuksi tarjoamme konkreettisia neuvoja eri toimijoille vastuullisen matkailusuunnittelun käytännön toteuttamiseen.
Original languageFinnish
Title of host publicationMatkailunkestävä Suomi? : vastuullinen suunnittelu kulttuuri- ja luontoympäristöissä
EditorsSoile Veijola
PublisherSuomalaisen kirjallisuuden seura
Chapter7
Pages313-342
Number of pages30
ISBN (Electronic)978-951-858-641-1, 978-951-858-642-8
ISBN (Print)978-951-858-640-4
DOIs
Publication statusPublished - 2023
MoE publication typeA3 Book section, Chapters in research books

Publication series

NameTietolipas
PublisherSuomalaisen Kirjallisuuden Seura
Number283
ISSN (Print)0562-6129
ISSN (Electronic)2670-2584

Cite this