Millimetrialueen tutkavälkkeen mittausjärjestelmät

Translated title of the contribution: Millimeter-wave radar clutter measurement systems

Jouni Peltonen

Research output: ThesisLicenciate's thesis

Abstract

Tutkimuksen tarkoituksena oli rakentaa millimetrialueen tutkavälkkeen mittausjärjestelmä ja suorittaa meri- ja sadevälkemittauksia eripuolilla Suomea. Saatujen tulosten perusteella voitiin arvioida sekä laitteiston toimintaa että verrata tulosten vastaavuutta kirjallisuudessa esitettyihin arvoihin. Julkaisuissa on esitetty tutkavälkkeen ja etenemisilmiöiden tutkimuksia jo 1940-luvulta lähtien. Suomessa tutkimuksia kyseisellä taajuusalueella on tehty jonkin verran ja havaintona on se, että maantieteellinen sijainti ja ympäristöolosuhteiden muuttuminen vaikuttavat tuloksiin ennakoitua enemmän, minkä takia tällainen tutkimus on yleensä tehtävä siellä, missä ilmiöiden käyttäytymistä arvioidaan. Tutkimuksen tuloksena syntyi kaksi erilaista mittausjärjestelmää, joista toinen asennettiin konttiin pitkäaikaista tutkimusta varten sekä toinen, joka on ajoneuvoasenteinen. Sillä voidaan tehdä lyhytaikaista tutkimusta liikkuen helposti paikasta toiseen. Molemmat järjestelmät osoittautuivat toimiviksi ja hyödyllisiksi ratkaisuiksi, joilla on roolinsa tehdyissä ja tulevissa tutkimuksessa. Varsinkin sadevälkemittaukset onnistuivat. Merivälkkeen tulosten analysointi osoittautui oletettua hankalammaksi. Mitatun amplitudisignaalin taso ei erottunut riittävästi mittausjärjestelmän kohinasta. Merivälkkeen analysointi edellyttää vaiheinformaation käsittelyä. Tutkimusta voidaan pitää onnistuneena myös siksi, että sen aikana kehitettiin erilaisia tutkimusta helpottavia uusia elektronisia ja mekaanisia laitteita kuten esimerkiksi nopea näytteenottopiiri, vakautuskoneisto sekä korrelaattorit.
Translated title of the contributionMillimeter-wave radar clutter measurement systems
Original languageFinnish
QualificationLicentiate's degree
Awarding Institution
  • Aalto University
Supervisors/Advisors
  • Eskelinen, Pekka, Supervising Professor
  • Ruoskanen, Jukka, Thesis Advisor, External person
Publisher
Publication statusPublished - 2019
MoE publication typeG3 Licentiate thesis

Cite this