Liikenneviraston liikennejärjestelmätyön vaikutusten arvioinnin kehittäminen

Teemu Jama, Janne Roininen, Sakari Somerpalo

Research output: Book/ReportCommissioned report

Abstract

Työn tarkoituksena oli arvioida Liikenneviraston liikennejärjestelmätyön vaikutuksia ja vaikuttavuutta sekä kehittää sitä palvelevaa arviointimenetelmää. Työn näkökulmiksi rajattiin ilmastonmuutokseen ja yhdyskuntarakenteeseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet ja niihin vaikuttaminen. Liikenneviraston liikennejärjestelmätyön vaikutuksia ja vaikuttavuutta lähestyttiin myös julkishallinnon erilaisten ohjauskeinojen kautta. Työ jakaantui arviointiosioon ja arvioinnin kehittämisosioon. Arviointiosion työmenetelminä olivat Liikenneviraston ja tapaustutkimusalueiden (Päijät-Häme ja Pohjois-Karjala sekä Turun kaupunkiseutu) asiakirja-analyysit sekä tapaustutkimusalueiden avain-henkilöiden teemahaastattelut/sähköpostikyselyt. Asiakirjoista analysoitiin ensin Liikenneviraston tuottamia strategioita ja toimintalinjauksia, sen jälkeen maakuntien/ kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnitelmia ja niihin kytkeytyviä asiakirjoja. Arvioinnin kehittämisosion työmenetelminä käytettiin liikennejärjestelmätyön asiantuntijoille suunnattua kyselyä, Liikenneviraston avainhenkilöille suunnattua itsearviointikyselyä ja vaikutusten arvioinnin kokonaiskonseptin hahmottamista. Arviointiosion johtopäätöksinä nousi esille Liikenneviraston liikennejärjestelmätyön ohjauksen luonne informaatio- ja neuvotteluohjauksena, tapaustutkimusalueiden suhteellisen vahva itseohjautuvuus, tavoitteiden ja toimenpidelinjausten yleinen epäselkeys ja hajanaisuus sekä ilmastonmuutokseen ja yhdyskuntarakenteeseen liittyvien tavoitteiden eritasoisuus (universaalit/spesifit). Lisäksi ilmastonmuutokseen liittyvät tavoitteet ja toimenpidelinjaukset painottuivat varsin yksipuolisesti ilmastonmuutoksen torjumiseen, ei juurikaan siihen sopeutumiseen. Yhdyskuntarakenteeseen liittyvät omat tavoitteet olivat puolestaan hyvin vähäisiä tai alisteisia ilmastonmuutoksen torjunnalle. Yhdyskunta-rakenteeseen liittyvät toimenpidelinjaukset ovat pitkälti sidoksissa kunnalliseen ja maakunnalliseen maankäytön suunnittelun mandaattiin, ilmastonmuutokseen liittyvät toimenpidelinjaukset ovat sitä vastoin valtakunnallisempia. Arvioinnin kehittämisosion tulokset liittyivät Liikenneviraston liikennejärjestelmätyön heikkoon arvioitavuuteen ja sen syiden pohdintaan sekä arviointiohjauksen lähtökohtien ja kokonaiskonseptin kehittämiseen. Ehdotettu konsepti soveltuu ilmastonmuutoksen ja yhdyskuntarakenteen ohella laajemmin muidenkin teemojen arviointiin. Keskeisimpinä suosituksina esitetään Liikenneviraston tai laajemmin liikennehallinnon liikennejärjestelmätyön tavoitteiden ja toimenpidelinjausten nykyistä keskitetympää kokoamista ja konkretisointia, tavoitteiden priorisointia asiakirjojen läpinäkyvyyden lisäämiseksi, arviointiohjauksen lähtökohtien ja kokonaiskonseptin edelleen kehittämistä sekä Liikenneviraston omien, toimivaltaansa kuuluvien, liikennejärjestelmätyötavoitteiden ja toimenpidelinjausten erottelua muiden liikennejärjestelmätoimijoiden vastaavista. Erottelu tai ainakin pyrkimys siihen on nähtävissä edellytyksenä Liikenneviraston oman liikennejärjestelmätyön vaikuttavuuden arvioitavuudelle.
Original languageFinnish
PublisherLiikennevirasto
Number of pages60
ISBN (Electronic)978-952-317-505-1
Publication statusPublished - Apr 2018
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

NameLiikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä
PublisherLiikennevirasto
No.4
Volume2018
ISSN (Electronic)1798-6664

Keywords

  • urban planning and land-use

Cite this