Lainsäädännölliset esteet ja mahdollisuudet esineiden internetin käytölle energiankulutuksen optimoinnissa rakennuksissa: REINO-projektin lainsäädäntöosion loppuraportti

Kanerva Sunila, Ida Bergmann, Ari Ekroos

Research output: Book/ReportBookProfessional

Abstract

Tämä tutkimusraportti on laadittu osana REINO-projektia (REINO sanoista ”rakennusten käyttäjät huomioiva esineiden internet (IoT) energiankulutuksen optimoinnissa osana kestäviä energiajärjestelmiä”). Raportissa on kuvattu energiankulutuksen optimoinnin lainsäädännöllistä viitekehystä. Yksittäisiin kysymyksiin syventymisen sijaan raportissa on pyritty antamaan mahdollisimman kattava kuva energiankulutuksen optimointijärjestelmiin liittyvästä juridiikasta projektin painotus kuitenkin huomioiden. Raportissa on keskitytty seuraaviin kokonaisuuksiin:

- kiinteistöt ja laitteet;
- muutostyöt asunto-osakeyhtiössä ja kiinteistöosakeyhtiössä;
- rakennuksen sisäilmastolle asetetut vaatimukset;
- energiatehokkuus;
- kaukolämpö- ja jäähdytys;
- sähkömarkkinat;
- tietosuoja; ja
- julkiset hankinnat

Voimassa olevan lainsäädännön kuvaamisen lisäksi raportissa tarkastellaan oikeudellisia mahdollisuuksia, haasteita ja esteitä energiankulutuksen optimointiin liittyen. Raportissa on pyritty myös vastaamaan kysymykseen, miten rakennuksen käyttäjiä ja omistajia sekä kiinteistöjen kehittäjiä voitaisiin paremmin kannustaa energiankulutuksen optimointiin, joten muutosajatuksia lainsäädännön selkeyttämisestä ja esteiden poistamisesta on esitetty raportin eri lukujen lopussa. Yleisesti voidaan todeta, että lainsäädäntö harvemmin suoranaisesti estää optimointipalveluiden tarjoamisen tai käytön. Eri asia on, että tietyt oikeudelliset reunaehdot on palvelun tai järjestelmän suunnittelussa ja käytössä huomioitava. Toisaalta lainsäädäntö ei kannusta energiankulutuksen optimointiin. Suoria velvoitteita energiankulutuksen optimointijärjestelmien käyttöönottoon ei lainsäädännössä aseteta, tosin esimerkiksi uuden rakennuksen energiatehokkuusvaatimuksista tulee melko löyhä velvoite huomioida mahdollisuuksia sähkötehon ohjattavuuden parantamiseksi suunnittelussa. Energiankulutuksen optimointijärjestelmillä voidaan kuitenkin tukea muiden velvoitteiden toteuttamista, esimerkiksi rakennuksen sisäilmastoon liittyen. Raportissa on arvioitu oikeudellisia osa-alueita erikseen, ei niinkään kokonaisuutena. Tästä syystä raportissa ei ole vastattu kysymykseen, mikä ehdotetuista muutoksista olisi vaikuttavin.
Original languageFinnish
PublisherAALTO-YLIOPISTO
Number of pages75
ISBN (Electronic)978-952-60-8255-4
Publication statusPublished - 2018
MoE publication typeD5 Text book, professional manual or guide or a dictionary

Publication series

NameAalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA
PublisherAalto-yliopisto
No.8
Volume2018
ISSN (Electronic)1799-4888

Cite this