Lähiöiden maahanmuuttajayrittäjät osana kaupunkiuudistusta

Hossam Hewidy, J Lilius*, Kaisa Schmidt-Thome

*Corresponding author for this work

Research output: Book/ReportCommissioned report

36 Downloads (Pure)

Abstract

Yhä useampi lähiön asukas on ulkomaalaistaustainen. Maahanmuuttajien yleistymisen myötä uudet tavat käyttää kaupunkia ja moninaisemmat palvelutarpeet tulevat näkyvämmäksi osaksi kaupunkikuvaa. Samaan aikaan juuri maahanmuuttajavaltaisiin lähiöihin kohdistuu useita kaupunkiuudistusohjelmia. Tutkimusta läpäisee pohdinta siitä, miten erityisesti Lähi-Idästä ja Afrikasta tulleiden maahanmuuttajien kasvava määrä näkyy ja tulisi näkyä lähiöiden kehittämisessä. Miten näiden maahanmuuttajien ääni kuuluu, voi kuulua ja pitäisi kuulua kaupunkiuudistuksessa, sekä erityisesti lähiöiden palveluiden kehittämisessä? Millä tavoin maahanmuuttajien tuottama tila kehittyy ja elää ja toisaalta, mitä se tuottaa kaupungin kehittämisen näkökulmasta? Tutkimus toteutetaan neljän osatehtävän kautta. Ensin tehdään laaja kirjallisuuskatsaus, jonka tavoitteena on ymmärtää maahanmuuttajien roolia kaupunkikehittämisessä. Sen jälkeen tutkitaan, miten työpajojen kautta voidaan edistää maahanmuuttajien osallistumista, miten virkamiesten ja maahanmuuttajien kohtaaminen järjestetään ketteräksi ja kuinka maahanmuuttajayrittäjyys voidaan integroida osaksi lähiöiden skenaarioiden rakentamista. Kolmanneksi tutkitaan jo olemassa olevia maahanmuuttajayrittäjien keskittymiä ja niihin liittyviä narratiiveja. Neljänneksi luodaan lähiökehittämisen parissa työskenteleville laajasti palveleva havainnollinen kivijalkamaahanmuuttajayrittäjyyteen liittyvä opas, joka on vapaasti ladattavissa PDF-muotoisena hankkeen verkkosivuilla.
Original languageFinnish
PublisherAalto University
Commissioning bodyMinistry of the Environment of Finland
Number of pages27
Publication statusPublished - May 2022
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Cite this