Kuvataidekoulutuksen ja -kasvatuksen visio 2030

Translated title of the contribution: Vision for visual art education 2030

Katriina Rosavaara (Editor), Heikki Heinonen, Mirja Hiltunen, Maria Huhmarniemi, Johanna Kivioja, Sirpa Kärkkäinen, Noora Lehtovuori, Elina Merenmies, Eija Mustonen, Anniina Suominen, Johanna Vakkari

Research output: Book/ReportCommissioned report

Abstract

Kuvataide ja kuvataidekasvatus kuuluvat jokaiselle yhdenvertaisesti. Osallisuus ja osallistuminen korkealaatuiseen kuvataideopetukseen, -kasvatukseen ja kuvataiteen harrastamiseen elämänlaajuisesti on perusoikeus.
Kuvataidekoulutuksen, -kasvatuksen ja -opetuksen tulee olla pedagogisesti korkealaatuista ja saavutettavaa.
Kuvataideopetus ja -kasvatus luovat perustaa luovien alojen kestävälle taloudelle sekä hyvinvoivalle ja demokraattiselle yhteiskunnalle.

Kuvataidekoulutuksen ja -kasvatuksen visiotyö rakentaa koulutuskentän eri osapuolten yhteisen näkemyksen kuvataidekoulutuksen kehittämistarpeista, tavoitteista ja toimenpiteistä, sekä vahvistaa ja kehittää toimijoiden alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä.
Kuvataiteen koulutuksen ja kasvatuksen toimijakenttä on Suomessa laaja ja monipuolinen. Kentän toimijoiden tehtävät vaihtelevat aina varhaiskasvatuksesta eri koulutusasteilla tutkintoon johtavaan koulutukseen ja tutkimukseen, vapaaseen sivistyöhön ja elinikäiseen oppimiseen saakka.
Visiotyöhön osallistuivat kuvataiteen kasvatuksesta ja koulutuksesta vastaavat tahot, kuvataiteilijat, kuvataideopettajat ja kuvataiteen opiskelijat sekä alan järjestöt. Visiotyö toteutettiin laajana, kaikki koulutusasteet ja kentän toimijat yhteen kokoavana verkostoyhteistyönä.
Marraskuussa 2021 käynnistynyt visiotyö koostui seminaareista, työpajoista, keskusteluista ja verkkokyselystä. Visiotyön koordinoinnista vastasi Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta käsin projektipäällikkö ja visiotyön toteutuksesta alan toimijakenttää edustava ydinryhmä.
Visiojulkaisu koostuu visiosta, toimenpide-ehdotuksista ja visualisoinneista. Kuvataidekoulutuksen ja -kasvatuksen kansallinen visio 2030 julkaistiin 14.11.2022.
Translated title of the contributionVision for visual art education 2030
Original languageFinnish
PublisherTaideyliopisto
Number of pages28
ISBN (Electronic)978-952-353-436-0
Publication statusPublished - 2022
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Cite this