Kuinka tavoittaa varjossa olevaa?

Cecilia Brandenburg von

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

  Abstract

  Tämä essee käsittelee, kuinka todellisuus voi ilmetä ja näkyä, sekä kuinka ihmiset antavat merkityksiä teoilleen suhteessa menetettyyn paratiisiin, kaipaukseen, varjoon ja taiteeseen. Tarkoituksenani on yrittää avata kysymyksiä siitä, miten olemiseen liittyvä pohdinta on kietoutunut kaipaukseen totuuden löytämisestä eri aikoina ja eri ajattelijoiden kautta. Pohdin, liittyykö inhimilliseen olemassaoloon ja tiettyjen tapahtumien historiallisuuteen jotain, joka on varjossa meiltä mutta näyttäytyy ehkä lyhyinä hetkinä. Ymmärrystä ja ajattelua on usein verrattu valoon ja maailmaa salaisuuteen. Mielestäni on mielenkiintoista pohtia, mitä maailmassaolo vaatii, jotta pystymme näkemään myös, mitä tämä valo kohtaa ja millä kaikilla tavoin se voi kohdata varjon. Goethe (1749–1832) esitti väriopissaan ajatuksen, että värit ovat valon ja pimeyden tekoja ja kärsimyksiä, die Farben sind Taten des Lichts, Taten und Leiden. Tämä lause sisältää käsityksen valosta ja pimeydestä aktiivisina, liikkuvina ja muuntuvina olomuotoina. Onko varjo kuoleman kaltaista? Platon kuvaa dialogissaan Faidon kuolemaa aikana, jonka sielut viettävät ruumiillistumiensa välillä ideoiden maailmassa. Uudelleen herääminen maailmaan saa muistot tästä kauniista ja paratiisimaisesta tilasta katomaan. Toisaalta herääminen tähän maailmaan on omaan ruumiillisuuteen ja myös ruumiin kokemuksellisuuteen palaamista. Tutkimuksellinen tarkastelu vaatii aiheesta ”puhumista”, joka asettaa todellisuuden havainnoinnille omat vaatimuksensa. Kirjoittaminen on eri hetkessä ja eri todellisuudessa olemista kuin asioiden pohdiskelu. Tuomas Akvinolainen (12251274) esitti tälle vastakkaisen ajatuksen. Hänen mielestään tieteellisessä tutkimuksessa meillä on mahdollisuus tehdä tarkkoja havaintoja tutkittavasta aiheesta, mutta niistä puhuminen on vaikeaa, koska silloin asioita koskeva konteksti on


  SYNNYT / ORIGINS 2 | 2008
  97
  hämärtynyt. Toisaalta konteksti hämärtyy joka tapauksessa, jos valaisen vain yhden alueen, koska yhtä ajatusta tarkastellessani jäävät muut ajatukset varjoon. Siksi yritän tässä esseessä suunnata katsettani eri suuntiin tiedostaen parhaani mukaan myös, että tämä valaistu jättää lukuisan määrän muita näkökulmia pimentoonsa.
  Original languageFinnish
  Pages (from-to)96-105
  JournalSYNNYT/ORIGINS
  Issue number2
  DOIs
  Publication statusPublished - 2008
  MoE publication typeA1 Journal article-refereed

  Cite this