Kolmiulotteinen tutkimusesitys

Riikka Mäkikoskela

Research output: Artistic and non-textual formExhibitionSolo art production

Abstract

Väitöksessäni, Idean, keinojen ja lopputuloksen suhde kolmiulotteisessa kuvataiteellisessa työskentelyssä, tarkastelen kolmiulotteisessa kuvataiteellisessa työskentelyssäni esiintyvää kolmea ilmiötä: ideapohjaista, idealähtöistä ja työskentelyä ilman alkuideaa. Tämän vuoksi etenen kuvataiteellisesti työskennellen. Vaikka näkökulmani on tekijän, taiteilijana en kuitenkaan tutki omia taideteoksiani vaan niitä tekemällä (Nevanlinna 2008). Kokemuksessani ilmaantuvien ilmiöiden ja tutkimuksen kuluessa syntyvän aineiston tarkasteluun tarvitsen fenomenologista tutkimusmenetelmää (Husserl 1995; Varto 1992). Kuvataiteen modernismi on korostanut ideapohjaista työskentelyä, eli teosidean työstämistä ennen sen materiaalista toteuttamista. Tällöin idean kehitteleminen on taiteellisen työskentelyn tärkein ja luovin vaihe. Postmodernismi on tuonut esiin koko työskentelytapahtumaa luovana. Kutsun tällaista työskentelyä idealähtöiseksi: alkuun minut sysää idea tai ajatus, mutta se muuttuu materiaalisen työskentelyn aikana, kun visio konkretisoituu tiettyyn materiaan, jota työstän tietyllä tavalla. Näin voin hyödyntää kehollisen tietoisuuden (Klemola 2005), tiedon ja ajattelun (Parviainen 2006) mahdollisuuksia. Joskus minulla ei ole mitään alkuideaa, ja silti työskentelyni lopputuloksena saattaa olla uusi taideteos. Työskentelystä ilman ideaa ei vielä ole vakiintunutta käytäntöä kuvataiteessa. Tässä produktio-osassa kysyn, miten taideteos tällaisessa tapauksessa syntyy. Jos teosideaa ei kolmiulotteisen kuvataiteellisen työskentelyn alussa ole, mikä käynnistää työskentelyn? Miten asiat ja yhteydet syntyvät tai löytyvät tekemällä? Ja mikä on se varmuus, joka kannattelee tällaista työskentelyä eteenpäin?

www.riikkamakikoskela.fi
Original languageEnglish
Place of PublicationLume Gallery, Aalto ARTS, Helsinki
Media of outputOnline
Publication statusPublished - 2013
MoE publication typeF1 Published independent work of art

Fingerprint Dive into the research topics of 'Kolmiulotteinen tutkimusesitys'. Together they form a unique fingerprint.

  • Cite this

    Mäkikoskela, R. (Author). (2013). Kolmiulotteinen tutkimusesitys. Exhibition, .