Kohti avoimempaa lobbausta: Lobbauksen nykytila Suomessa valtiollisella tasolla

Translated title of the contribution: Towards more open lobbying: Current state of lobbying in Finland at central government level

Aino Hirvola, Salla Mikkonen*, Mika Skippari*, Paul Tiensuu*

*Corresponding author for this work

Research output: Book/ReportCommissioned report

Abstract

Tässä tutkimuksessa selvitetään lobbauksen käytänteitä Suomessa valtiollisella tasolla lobbauksen kohteiden ja lobbareiden näkökulmasta. Lobbauksen käytänteissä erityisesti epävirallinen vaikuttaminen nousee merkittävään rooliin. Lobbaus on suunnitelmallista toimintaa, jossa pyritään pitkäjänteisesti suhteita luomalla rakentamaan luottamusta lobbareiden ja päättäjien välillä. Keskeisimpiä lobbauskohteita ovat ministerit ja ministeriöiden keskeiset virkamiehet. Keskeisimpiä lobbaajia ovat elinkeinoelämän järjestöt sekä institutionaaliset järjestöt; sen sijaan ammattiliittojen merkitys on näitä vähäisempi. Lobbauksessa keskeistä on vaikuttaa prosessin varhaiseen valmisteluvaiheeseen. Lobbauksen vaikuttavuus on yhteydessä lobbausorganisaation statukseen ja maineeseen sekä lobbarin henkilökohtaiseen osaamiseen.

Tutkimus osoittaa tiettyjä puutteita lobbauksen avoimuudessa ja läpinäkyvyydessä. Lobbauksesta saatavilla olevaa virallista tietoa on runsaasti saatavilla, mutta se on hankalasti hyödynnettävää. Epävirallisten vaikutuskanavien kautta tapahtuvasta lobbauksesta etenkin ei-julkinen osa jää usein pimentoon. Toisaalta tutkimustulokset viittaavat siihen, että lobbaamisen avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämisellä voi olla tavoiteltujen vaikutusten lisäksi toimijoiden välistä luottamusta rapauttavia vaikutuksia.

Tutkimus perustuu laaja-alaiseen ja monitieteelliseen kirjallisuusanalyysiin, asiakirja-aineistoanalyysiin, haastattelu- ja havainnointiaineistoihin sekä kyselyaineistoon. Tutkimus tehtiin oikeusministeriön rahoittamassa selvityshankkeessa, joka on osa oikeusministeriön avoimuusrekisterivalmistelua.

Tämä on akateeminen tutkimus. Julkaisun sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä tekstisisältö välttämättä edusta oikeusministeriön näkemystä.
Translated title of the contributionTowards more open lobbying: Current state of lobbying in Finland at central government level
Original languageFinnish
Place of PublicationHelsinki
PublisherOikeusministeriö
Number of pages192
ISBN (Electronic)978-952-259-876-9
Publication statusPublished - 16 Feb 2021
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

NameOikeusministeriön julkaisuja. Selvityksiä ja ohjeita
PublisherOikeusministeriö
No.6
Volume2021
ISSN (Electronic)2490-0990

Keywords

  • lobbying
  • lobbyists
  • openness
  • lobbyist register
  • transparency
  • interest representation
  • Finland

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Towards more open lobbying: Current state of lobbying in Finland at central government level'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this