Kestävyysajattelu ILO:n vihreän työn raporteissa ja työelämän tutkimus kestävyyssiirtymässä

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

73 Downloads (Pure)

Abstract

Tarkastelemme artikkelissamme, miten työelämän ja ympäristökysymysten yhtymäpintoja on kuvattu Kansainvälisen työjärjestö ILO:n vihreän työn raporteissa. Esitämme, että raporteissa on käyttökelpoisia jäsennyksiä siitä, miten työelämän teemat ja ympäristökysymykset nivoutuvat yhteen. Listaamme ILO:n julkisesti verkossa saatavilla olevat vihreän työn raportit ja kuvaamme, millaisista teemoista raporteissa on kirjoitettu. Keskitymme tarkemmin kahteen keskeiseen raporteissa esille nousevaan teemaan: (1) ilmastonmuutoksen ja (2) kestävyyssiirtymän vaikutuksiin työhön ja työllisyyteen. Tarkastelemme vihreän työn raportteja tukeutuen aikaisemmassa tutkimuksessa tunnistettuun eroon heikon ja vahvan kestävyysajattelun välillä. Lisäksi esitämme, että raporttien teemoihin perehtyminen antaa työelämän tutkijoille ja kehittäjille välineitä oikeudenmukaisen siirtymän ymmärtämiseksi ja edistämiseksi. Johtopäätöksenä esitämme, että työelämän tutkimusta ja kehittämistä tulisi yhä enemmän tarkastella paitsi ylikansallisen myös ylisukupolvisen reiluuden sekä lajien välisen oikeudenmukaisuuden näkökulmista.
Original languageFinnish
Pages (from-to)5-30
Number of pages26
JournalTyöelämän tutkimus
Volume19
Issue number1
DOIs
Publication statusPublished - 21 Mar 2021
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this