Kannettava keräilylaite lisää laatua ja tehokkuutta lääkkeiden jakeluun sairaala-apteekissa

Teressa Lyly*, Santeri Palomäki, Paulus Torkki, Tomi Malmström, Antti Peltokorpi, Miia Kallio

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Johdanto
Sairaala-apteekin lääkejakelu on perinteisesti ollut työvoimaintensiivistä. Lääkejakelun virheet saattavat vaarantaa potilasturvallisuutta ja sairaalan lääkitysturvallisuutta. Kannettavia keräilylaitteita on kokeiltu Suomessa ja maailmalla hyvin tuloksin lääkelogistisissa työtehtävissä.

Aineisto ja menetelmät
Tutkimuksessa mitattiin lääketilauksien keräilyn ohjaamista kannettavalle keräilylaitteelle ja tämän menetelmän vaikutusta keräilynopeuteen ja -tarkkuuteen. Tässä osiossa mitattiin ensin lääkkeiden tarkistus- ja keräilyaika kerättäessä lääkkeet perinteisesti paperista keräilylistaa apuna
käyttäen. Seuraavaksi mitattiin lääketilauksen keräilyn läpimenoaika, kun lääketilauksien keräilylistat ohjattiin sähköisesti suoraan kannettavalle keräilylaitteelle. Nämä mittaukset toteutettiin sekä kellottamalla manuaalisesti että analysoimalla kannettavien keräilylaitteiden ohjelmiston rekisteröimiä aikaleimoja.
Toinen osio käsitteli kannettavien keräilylaitteiden käyttöönoton vaikutusta lääkkeiden vastaanottoprosessissa HUS Apteekki Helsingin lääketoimituksessa. Tutkimuksessa mitattiin, kuinka nopeasti lääkkeet pystyttiin vastaanottamaan perinteisellä tavalla vastaanotettuina, ja käyttämällä lääkkeiden tunnistuksessa apuna kannettavia keräilylaitteita lääkkeiden vastaanotossa. Mittaukset toteutettiin kellottamalla manuaalisesti eri työvaiheiden läpimenoaikoja. Lisäksi analysoitiin kannettavien keräilylaitteiden ohjelmiston rekisteröimiä aikaleimoja. Tulokset kerättiin taulukoiksi, jotka analysoitiin Microsoft Excel -ohjelmiston avulla.

Tulokset ja johtopäätökset
Kannettavien keräilylaitteiden käyttöönotto vähensi keräilyvirheiden määrää ja paransi keräilytoiminnan tehokkuutta. Farmaseuttityövoimaa voidaan siirtää farmaseuttista arvoa lisääviin työtehtäviin, kuten kliiniseen osastofarmasiaan, vaarantamatta potilasturvallisuutta. Sekä lääketoimitusten keräilyn että lääkkeiden tavaravastaanoton nopeus paranivat käyttämällä työssä
kannettavia keräilylaitteita. HUS Apteekki on laajentanut kannettavien keräilylaitteiden käyttöä kaikkiin toimipaikkoihinsa.
Original languageFinnish
Pages (from-to)424-433
Number of pages10
JournalDOSIS : Farmaseuttinen aikakauskirja
Volume38
Issue number4
Publication statusPublished - 2022
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Keywords

  • lääkitysturvallisuus
  • viivakooditeknologia
  • kannettava keräilylaite
  • sairaala-apteekki
  • lääkityspoikkeama

Cite this