Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu : väliraportti

Matti Sarvimäki, Maarit Alasuutari, Oskari Harjunen, Anna Holvio, Ramin Izadi, Mirjam Kalland, Julia Kuusiholma-Linnamäki, Mikko-Jussi Laakso, Marja-Kristiina Lerkkanen, Heli Muhonen, Pekka Räsänen, Katariina Salmela-Aro, Lotta Saranko, Mimmu Sulkanen, Katja Upadyaya

Research output: Book/ReportCommissioned report

Abstract

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu toteutetaan satunnaistettuna kenttäkokeiluna 148 kunnassa. Siihen osallistuu noin 35 000 vuosina 2016 ja 2017 syntynyttä lasta, jotka on arvottu kokeilu- ja verrokkiryhmiin. Kokeilun toteutus ja arviointi on edennyt suunnitellusti ja sen yhteydessä on rakennettu toimintamalleja, joita on mahdollista hyödyntää myös muiden yhteiskunnallisten kokeiluiden toteuttamisessa. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun vaikutuksista saadaan tietoa vuonna 2025. Tätä väliraporttia kirjoitettaessa on kuitenkin jo mahdollista todeta, että tekemissämme kyselyissä havaittiin kuntien siirtävän päteviä varhaiskasvatuksen opettajia muista tehtävistä kaksivuotisen esiopetuksen ryhmiin. Kokeilu vaikutti myös lasten oppimisympäristöön siten, että kokeiluryhmät oli muodostettu verrokkiryhmiä useammin pelkästään 5-vuotiaista tai 5- ja 6-vuotiaista lapsista. Lisäksi tarkastelemme lasten taustaominaisuuksien ja alkuarvioinneissa arvioitujen sosioemotionaalisten taitojen ja akateemisten perustaitojen välistä yhteyttä.
Original languageFinnish
PublisherOpetus- ja kulttuuriministeriö
Number of pages62
ISBN (Electronic)978-952-263-971-4
Publication statusPublished - 12 Apr 2023
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

NameOpetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja
No.19
Volume2023
ISSN (Electronic)1799-0351

Keywords

  • koulutus
  • esiopetus
  • varhaiskasvatus
  • lastentarhanopettajat
  • arviointitutkimus
  • satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset

Cite this