Jätteiden käsittelystä erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa - Selvitys ympäristöministeriön toimeksiannosta tammikuussa 2020

Research output: Book/ReportCommissioned report

Abstract

Poikkeuksellista jätettä voi syntyä niin öljy-, kemikaali- tai säteilyvahinkojen kuin tulvien, laajojen sähkökatkojen tai eläin- tai kasvitautiepidemioidenkin yhteydessä. Tällöin jätehuollon toiminta voi kohdata ylipääsemättömiä ongelmia jätteiden määrän, laadun tai jätteen haltijan rajallisten tomiintamahdollisuuksien vuoksi. Jätteelle ei tällaisessa äärimmäisen harvinaisessa tilanteessa välttämättä olisi luvallista käsittely- tai kuljetuskapasiteettiakaan. Selvityksessä on pyritty hahmottamaan erittäin poikkeuksellisen tilanteen ympäristöriskien hallitsemisen edellyttämää sääntelyä siltä osin, kuin normaalioloissa asianmukaiset ennakko- ja jälkivalvontamenettelyt eivät toimi optimaalisesti. Mahdollisesti ympäristönsuojelulaissa voitaisiin säätää jätehuollon häiriötilanteen käsilläolon toteamisesta. Jätehuollon häiriötilanteen käsilläolo voisi puolestaan olla edellytyksenä vaihtoehtoisesti a) ympäristöluvan nopeutetulle muuttamiselle erityisessä lupa- tai ilmoitusmenettelyssä, b) lupaan häiriötilanteiden varalle sisällytettyjen lupamääräysten laukeamiselle tai c) hallintopakkomenettelyn käyttämiselle. Vaihtoehdon b) tarkoituksenmukainen toteuttaminen edellyttäisi jätteenkäsittelykapasiteetin varaamista toimijoilta sopimusteitse. Selvityksessä esitetään myös lyhyesti eräitä valmiuslain, pelastuslain ja jätelain säännösten kehittämisajatuksia, joiden avulla olisi mahdollista selkeyttää ja tehostaa toimintaa erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa.
Original languageFinnish
PublisherAalto-yliopisto
Number of pages61
ISBN (Electronic)978-952-64-0051-8
Publication statusPublished - 2020
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

NameAalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA
No.5
Volume2020
ISSN (Electronic)1799-4888

Cite this