Huoltovarmuuden turvaaminen osana kiinteistöomaisuuden valvontaa

Research output: Book/ReportCommissioned report

15 Downloads (Pure)

Abstract

Huoltovarmuuden turvaaminen kiinteistöomaisuuden valvonnassa on ajankohtainen ja yhteiskuntaa poikkileikkaava asia. Viime vuosina huomiota on kiinnitetty erityisesti kiinteistöomaisuuden valvontaa kiinteistön vaihdantatilanteessa koskevan lainsäädännön kehittämiseen. Tämän selvityksen tavoitteena on selventää, minkälainen viranomaisten toimintaympäristö tällä hetkellä on ja minkälaisia tulevaisuuden kehityssuuntia on havaittavissa, sekä pohtia nykylainsäädännön riittävyyttä huoltovarmuuden turvaamiseksi kiinteistöomaisuuden valvonnassa.
Selvitys on toteutettu laadullisena tutkimuksena. Kirjallisuuskatsauksella luotiin käsitys yhteiskunnan huoltovarmuuden ja kiinteistöomaisuuden valvonnan kansainvälisestä ja kansallisesta tilasta, jota täsmennettiin huoltovarmuutta määrittelevien asiakirjojen tarkastelulla sekä lainsäädäntökatsauksella. Selvityksessä tarkasteltiin myös eräiden vertailumaiden lainsäädäntöä. Selvityksen yhteydessä toteutettiin kymmenen asiantuntijahaastattelua, joiden tavoitteena oli löytää tulevaisuuden toimintaympäristön kehitystrendejä sekä mahdollisia lainsäädännön kehittämistarpeita.
Huoltovarmuuden turvaamisen voidaan hahmottaa tapahtuvan kiinteistöomaisuuden ennakko-, seuranta- ja jälkivalvonnan keinoin. Ajatukset lainsäädännön kehittämisestä liittyvät erityisesti ennakko- ja seurantavaiheisiin. Raportissa nostetaan esille myös muita mahdollisia kehittämisajatuksia, kuten maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen lupamenettelyn ja kansallisen turvallisuuden kytkeminen toisiinsa.
Original languageFinnish
PublisherVALTIONEUVOSTON KANSLIA
Number of pages83
ISBN (Electronic)978-952-383-134-6
Publication statusPublished - 27 Jan 2022
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

NameValtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
No.8
Volume2022
ISSN (Electronic)2342-6799

Keywords

  • tutkimus
  • tutkimustoiminta
  • kiinteistöt
  • kiinteistökauppa
  • huoltovarmuus
  • valvonta
  • lainsäädäntö

Cite this