Good trading practice in the food supply chain

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Itsesääntelyn merkitys on viime vuosikymmeninä kasvanut elinkeinoelämässä jatkuvasti. Elintarvikeketjun osalta itsesääntelyelimenä toimii Keskuskauppakamarin yhteydessä toimiva elintarvikeketjun kauppatapalautakunta. Kauppatapalautakunnan tehtävänä on antaa lausuntoja siitä, onko tiettyä elintarvikealan toimijan menettelyä pidettävä hyvän kauppatavan vastaisena minkä lisäksi lautakunta voi antaa yleisiä hyvää kauppatapaa koskevia suosituksia. Hyvää kauppatapaa arvioidessaan kauppatapalautakunta soveltaa muun muassa eurooppalaisen elintarvikeketjun toiminnan parantamiseksi EU:n komissio ja elintarvikeketjun EU-järjestöjen sopimia hyvän kauppatavan periaatteita.

Artikkelissa tarkastellaan ensinnäkin itsesääntelyn merkitystä elinkeinoelämässä ja elintarvikeketjun sääntelyssä. Lisäksi selvitetään yleisesti hyvän kauppatavan käsitettä minkä jälkeen tutkitaan hyvän kauppatavan sisältöä elintarvikeketjussa erityisesti hyvän kauppatavan periaatteiden ja kauppatapalautakunnan antamien suositusten nojalla. Hyvä kauppatavan arvioinnin taustalla on monesti useita keskenään ristiriitaisia näkökohtia ja käytäntöjä, joiden yhteensovittamista ja selkeyttämistä hyvän kauppatavan määrittämisellä pyritään linjaamaan.
Translated title of the contributionGood trading practice in the food supply chain
Original languageFinnish
Pages (from-to)52-83
Number of pages32
JournalLiikejuridiikka
Volume2021
Issue number2
Publication statusPublished - 14 Sep 2021
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this