Femtosecond Mode-locked Yb:KYW Laser Based on InP Nanowire Saturable Absorber

Junting Liu, Shuai Ye, Feifei Wang, Xiaohui Sun, Vladislav Khayrudinov, Harri Lipsanen, Hongkun Nie, He Yang, Kejian Yang, Baitao Zhang, Jingliang He

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

1 Citation (Scopus)
11 Downloads (Pure)
Filter
Active

Search results

  • Active

    IPN-Bio

    Sun, Z.

    01/03/202031/08/2025

    Project: EU: MC