Femtosecond Mode-locked Yb:KYW Laser Based on InP Nanowire Saturable Absorber

Junting Liu, Shuai Ye, Feifei Wang, Xiaohui Sun, Vladislav Khayrudinov, Harri Lipsanen, Hongkun Nie, He Yang, Kejian Yang, Baitao Zhang, Jingliang He

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

1 Citation (Scopus)
11 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Femtosecond Mode-locked Yb:KYW Laser Based on InP Nanowire Saturable Absorber'. Together they form a unique fingerprint.

Physics