Essays on globalization and evolving competitive strategies of Finnish MNEs: Transitioning from products to services and solutions

Anna Salonen

Research output: ThesisDoctoral ThesisCollection of Articles

Abstract

Tämä tutkimus tarkastelee suomalaisten monikansallisten yritysten kilpailustrategian kehittymistä globaalissa kilpailuympäristössä. Pääasiallisina tapausyrityksinä toimivat Kone, Nokia, Perlos ja Wärtsilä. Tutkitut tapausyritykset ovat rakentaneet asemansa kansainvälisillä markkinoilla erilaistamisstrategiaa hyödyntäen. Erityisesti tuotteiden paremmuudella on ollut merkittävä rooli. Globalisaatio on kuitenkin muokannut voimakkaasti yritysten kilpailuympäristöä pakottaen niitä etsimään uusia kilpailukyvyn lähteitä. Tutkitut yritykset ovatkin kasvavien kustannuspaineiden myötä parantaneet kustannustehokkuuttaan sekä pyrkineet etsimään uusia, erilaistamisetua parantavia liiketoimintamalleja. Yksi keskeinen malli on ollut siirtyminen palvelu- ja ratkaisupohjaiseen liiketoimintaan. Edellä kuvattu kehityspolku on useissa tapauksissa mahdollistanut sopeutumisen muuttuvaan kilpailuympäristöön tavalla, joka on rakentunut jo olemassa olevien kyvykkyyksien varaan muodostanut siten loogisen jatkumon yrityksen toimintaan. Tämän tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että siirtyminen tuotteista palvelu- ja ratkaisupohjaiseen liiketoimintaan on ollut menestyksekkäintä metalliteollisuuden yrityksissä, joille on vuosien saatossa muodostunut huollettava laitekanta. Mikäli yritykseltä puuttuu huollettavan laitekannan muodostama looginen siirtymäpolku ja/tai ympäröivä kilpailuympäristö muuttuu erittäin voimakkaasti, muutos kohti palvelu- ja ratkaisupohjaista liiketoimintaa on vaikeampi toteuttaa. Tähän tutkimukseen sisältyvät neljä tutkimuspaperia kuvaavat yksityiskohtaisesti tapausyritysten siirtymistä kohti palvelu- ja ratkaisupohjaista liiketoimintaa sekä tähän siirtymään liittyviä haasteita.
Translated title of the contributionEssays on globalization and evolving competitive strategies of Finnish MNEs : transitioning from products to services and solutions
Original languageEnglish
QualificationDoctor's degree
Awarding Institution
  • Aalto University
Supervisors/Advisors
  • Gabrielsson, Mika, Supervising Professor
  • Rose, Elizabeth L., Supervising Professor
Publisher
Print ISBNs978-952-60-4807-9
Publication statusPublished - 2012
MoE publication typeG5 Doctoral dissertation (article)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Essays on globalization and evolving competitive strategies of Finnish MNEs: Transitioning from products to services and solutions'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this