Epävarmuuden talous

Pekka Piironen

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Abstract

Talous ymmärretään nykyään markkinoiden kautta. Etsittäessä ratkaisuja ongelmiin sen alueella vedotaan siihen, että "markkinat ovat puhuneet". Markkinat ovat toki tärkeä ohjausmekanismi, mutta yksin niiden avulla ei talouden toimintaa voida ymmärtää. Tutkimuksessa esitetään, että kapitalismin nykymuotoa olisi luonnehdittava epävarmuuden taloudeksi. Se on poliittinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen järjestelmä, jota ohjaavat poliittiset intressit ja jonka ylläpitämiseen osallistumme me kaikki. Epävarmuuden taloudessa on kysymys toimista, jotka aiheuttavat taloudessa repeämän, esimerkiksi talous- tai finanssikriisin. Paradoksaalisesti nämä repeämät kuitenkin antavat taloudelle elämän. Samalla me kaikki joudumme talousjärjestelmän pelastaaksemme kohtaamaan finanssikriisin ja vastaamaan siihen kollektiivisella vakuudella. Tutkimuksessa analysoidaan kapitalistista taloutta filosofian, taloustieteen ja yhteiskuntatieteiden tarjoamien lähtökohtien kautta. Nämä keskustelut ovat tarjonneet tarvittavia aineksia uusien käsitteiden muodostamiselle. Uusien käsitteiden luomisen tarkoitus on ollut tavoittaa aikaisempaa paremmin nykytalouden olemus. Tutkimuksen keskeiset sanat ovat epävarmuuden talous, petos ja kollektiivinen vakuus. Epävarmuudella hahmotetaan tapahtumia, joita ei voi saada haltuun riskienhallinnalla. Epävarmuus täytyy vain kohdata sellaisenaan. Petos on puolestaan repeämä, joka rikkoo talouden järjestystä. Tätä konkretisoidaan talous- tai finanssikriisillä. Kun repeämä antaa taloudelle elämän, niin se tarkoittaa, että repeämä antaa talouden toimijoille syyn pohtia, mitä taloudellisessa mielessä on tehty väärin ja mitä seuraavaksi pitäisi tehdä. Muuten ei olisi mitään syytä reflektoida ja muuttaa toimintaa. Siinä missä riskejä hallitaan vakuutuksella, niin siinä talous- tai finanssikriisejä hallitaan kollektiivisella vakuudella. Kun riskit voidaan vakuuttaa ennalta ja rajoitetusti vakuutusyhtiöissä, niin talous- tai finanssikriisejä ei voi kattaa muuten kuin jälkikäteen, rajoittamattomasti ja yhteiskunnallisesti eli kollektiivisella vakuudella. Tutkimuksen keskeisin tulos on, että talouden repeämä ja kollektiivinen vakuus muodostavat akselin, jolla arvontuotanto ja sen keskeytymättömyys nykyään voidaan taata. Talouden repeämä on seurausta arvaamattomuudesta, mutta myös kokeiluista, innovaatioista ja uuden luomisesta. Näistä epävarmuuden tiloista syntyviä repeämiä voidaan lopulta kattaa vain kollektiivisella vakuudella. Talouden rakenteessa tämä tarkoittaa sitä, että emme voi uusintaa omaa elämämme ehtoja tai toimeentuloamme muutoin kuin takaamalla arvontuotannon.
Original languageFinnish
QualificationDoctor's degree
Awarding Institution
  • Aalto University
Supervisors/Advisors
  • Tainio, Risto, Supervising Professor
Publisher
Print ISBNs978-952-5169-87-4
Publication statusPublished - 2012
MoE publication typeG4 Doctoral dissertation (monograph)

Keywords

  • arvot
  • epävarmuus
  • kapitalismi
  • markkinatalous
  • talouselämä
  • taloustieteet

Cite this